Annonse
Ledere i Svenske kommuner mener at en av de vanligste unødvendige oppgavene de har er innmating av informasjon i datasystemer. Foto: Shutterstock.com

Sjefer fastner i rapporteringsarbeid

Lisa Björk har studert ledere i svenske kommuner, og finner at mange av dem plages med at de bruker mye tid på oppgaver de helst ikke ville brukt så mye tid på. Problemet er mest vanlig i organisasjoner med utydelig styring og blant sjefer som har for mange medarbeidere.

Ifølge lederne i studien bruker de 14 prosent av arbeidstiden på unødvendige oppgaver. Det handler om administrative oppgaver, men også om enkle vaktmesteroppgaver, opplyser det svenske arbeidsmiljøtidsskriftet Du&jobbet.

De vanligste formene for unødvendige lederoppgaver er innmating av informasjon i datasystemer. Det viser seg at lederne jobber med rapporter og oppfølging helt ned på detaljnivå.

Björk sier til Du&jobbet at det ofte handler om lovpålagte saker det skal gjøres rede for. Sjefene opplever imidlertid at dette stjeler tid fra oppgaver de heller vil jobbe med, som å engasjere seg i personalet, være ute på arbeidsplasser og utvikle kvaliteten i organisasjonen. De føler at de fastner i rapporteringssystemene. 

Annonse
Annonse