Annonse
Det foregår mye godt samarbeid, men utviklingen går for sakte, sier avdelingsdirektør Are Turmo i NHO. Foto: Moment Studio

Studenter misfornøyde med arbeidslivsrelevans

Det skriver NHO på sine hjemmesider.

I 2006 påla Kunnskapsdepartementet alle høyskoler og universiteter å opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).

– Samarbeid mellom arbeidsliv og universitets- og høyskolesektoren er ofte tilfeldig og personavhengig. Det foregår mye godt samarbeid, men utviklingen går for sakte, skriver avdelingsdirektør Are Turmo i NHO.

Høsten 2013 purret Riksrevisjonen på saken, siden mange universiteter og høyskoler ennå ikke hadde etablert rådene.

Ifølge statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet har departementet ennå ikke rukket å få sett på hvordan tiltaket fungerer i praksis.

– Det skal vi se nærmere på, og vurdere å bygge ut, sier han til NHO.

Regjeringen bedyrer at den vil styrke innsatsen for at studenter sikres en utdanning som faktisk er relevant for arbeidslivet.

Annonse
Annonse