Annonse
Vil ut av Vimpelcom: Styreleder Svein Aaserden og Telenor-sjef Sigve Brekke.  Foto: NTB-scanpix.

Telenor selger seg ut av VimpelCom

Telenor regner med å få rundt 20 milliarder kroner for sin tredel i det russiske selskapet – etter å ha investert totalt 15 milliarder kroner i det.

VimpelCom har gitt Telenor nær sagt konstant hodepine etter inntredenen i det som i 1999 var Russland største tilbyder av mobil telekommunikasjon. Siden det første kjøpet av en firedel i selskapet har Telenor vært i en rekke rettstvister med flere medeiere, først og fremst oligarken Michael Friedman og hans Alfa Group. Nå er det russiske selskapet under etterforskning for korrupsjon i Usbekistan.

Telenor har åpenbart fått nok: «Telenor vil nå utforske alle muligheter for å gjennomføre et salg av VimpelCom-aksjene», skriver selskapet i en pressemelding mandag morgen.

Nedskriver 7,5 milliarder

Forskjellen mellom bokført aksjeverdi og dagens markedsverdi på Telenors andel innebærer at det norske konsernet aksepterer et regnskapsmessig tap på rundt 7,5 milliarder kroner.

Telenor begrunner ønsket om å selge seg ut med at eierposten i VimpelCom har fått stadig mindre betydning for verdien og virksomheten til det norske selskapet, og en langsiktig strategi for å prioritere kjerneoppgavene.

Verdien av VimpelCom-andelen utgjør rundt 8 prosent av Telenor-konsernet.

– Etter en strategisk gjennomgang og grundige vurderinger har styret sammen med konsernsjefen besluttet å selge Telenors aksjer i VimpelCom Ltd. Salget av eierposten er til aksjonærenes beste, og i samsvar med Telenors langsiktige strategi, sier styreformann Svein Aaser.

«Utfordrende» i VimpelCom

Men Aaser legger heller ikke skjul på at det er og har vært «utfordrende» å være minoritetsaksjonær i det russiske selskapet.

– Eierskapet i VimpelCom, der Telenor har en mindretallsposisjon og er uten mulighet til å kontrollere selskapet, har vært utfordrende, sier han.

I tillegg til den langvarige striden med Alfa-gruppen om strategien og makten i VimpelCom, har Telenor fått korrupsjonssaken i Usbekistan i fanget. Avgått konsernsjef Jon Fredriks Baksaas satt i VimpelCom-styret da det angivelig skal ha blitt utbetalt bestikkelser på flere hundre millioner kroner i bytte mot mobillisenser.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité klarte ikke å komme til bunns i saken under sin behandling. Tross komiteens anstrengelser «står fortsatt spørsmålet om det har foregått korrupsjon ubesvart», konkluderte komiteens flertall. 

VimpelCom

  • VimpelCom er en stor internasjonal mobiloperatør med hovedkontor i Amsterdam og 223 millioner kunder i 14 land. Opprinnelig dannet som et russisk selskap i 1992. Dannet i sin nåværende form ved sammenslåingen med ukrainske Kyivstar i 2009.
  • Telenor har en eierandel på 33 prosent, og har investert 15 milliarder kroner i selskapet og mottatt 20 milliarder i utbytte. Markedsverdien av eierandelen er omtrent 20 milliarder
  • Telenors administrerende direktør Jon Fredrik Baksaas satt i styret i VimpelCom fra 2010 til desember i fjor.
  • I fjor høst kom det påstander om korrupsjon knyttet til selskapets virksomhet i Usbekistan.
  • Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget behandlet saken. Telenor fikk kritikk av komiteen for manglende innsats mot korrupsjon i VimpelCom, men komiteen konkluderte i mai i år med at det fortsatt var et åpent spørsmål om det hadde foregått korrupsjon i selskapet.

 

Annonse
Annonse