Annonse
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Foto: NTB-scanpix. 

AKTUELT NAVN: Hockeykeeperen som ble ombudsmann

Klinsjen mellom de to sambygdingene endte i Stortinget, der Oslo-gutt og stortingsrepresentant Michael Tetzschner forsøkte å belære Falkanger om juss i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité forleden. Det burde ikke Tetzschner ha gjort.

«Når Tetzschner kritiserer Stortingets egen tillitsmann for å gjøre den jobben Stortinget selv har pålagt ham ved lov, har han ved sin opptreden klart det kunststykke å svekke både komiteens og ombudsmannens anseelse på en gang. Det er godt gjort», avslutter tre jurister en kronikk i Aftenposten denne uken.

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen på vegne av deg og meg. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Men det er ikke bare å ringe Aage Thor Falkanger dersom du ikke får bygge ny garasje eller ikke får utbetalt penger fra Nav.

For før du klager til Sivilombudsmannen, må du nemlig ha brukt alle andre klagemuligheter. Først hvis ingen av klagene fører fram, kan du klage til Falkanger.

Og hvis den lange reisen ender med at du får medhold hos Falkanger & co – ja, da pleier de aller fleste offentlige organer å bøye av og si pent «unnskyld.

Men ikke Jan Tore Sanner. To saker om bygging i strandsonen endte som klager ved Falkangers kontor. Kommunaldepartementet fikk beskjed om at deres vedtak i disse sakene var feil og lovstridig, men Sanner var ikke enig.

Dermed gikk Falkanger til Stortinget. Det er på vegne av Stortinget Sivilombudsmannen utfører sitt embete. Og det er Stortinget som utnevner Sivilombudsmannen.  

Falkanger skrev en såkalt særskilt melding til Stortinget om saken – noe som skjer svært sjelden.

I de to byggesakene mener Falkanger at Kommunaldepartementet har handlet i strid med plan- og bygningsloven. Men vel så viktig i stortingshøringen var det overordnede spørsmålet om respekten for Sivilombudsmannen.

– For meg handler dette om å underrette mine oppdragsgivere om hvordan mitt arbeid utføres, og hvilke muligheter jeg har for å utføre det. Når departementet ikke følger opp, ligger det i det at mine muligheter for å gjøre min jobb er redusert, sier Falkanger til NTB.

I stortingshøringen forsvarte Sanner departementets håndtering av striden med at de to sakene snarere handler om nabokrangler enn prinsipielle spørsmål knyttet til «den lille manns» vern mot staten.

Sanners våpendrager i komitehøringen var partikollega i Høyre, Michael Tetzschner. Hans utspørring av Falkanger var så nedlatende at det har fått noen av landets mest skarpskodde jurister til å reagere. I kronikken i Aftenposten skriver trekløveret Anine Kierulf, Jon Wessel-Aas og Vidar Strømme – alle medlemmer av Den internasjonale juristkommisjons norske avdeling – at Tetzschner har dumma seg kraftig ut.

Vel de skriver det ikke akkurat slik, men det er ingen tvil om hva de mener:

«Den mottagelsen Sivilombudsmannen ble gitt av komitémedlem Michael Tetzschner (H), var selsom. Sivilombudsmannen ble først, som han var en fersk jusstudent, forsøkt eksaminert i forfatningsrett… …Det kunne virke som om Tetzschner var ukjent med at Sivilombudsmannen rapporterer til Stortinget», skriver de tre juristene.


Mellom hockey-karrieren og høyesterettsembetet har han jobbet hos Regjeringsadvokaten, vært tingrettsdommer, jussprofessor og lagrettsdommer

En ting er sikkert, du må være passe arrogant hvis stiller spørsmål ved den faglige kompetansen til herr Falkanger. Som sønn av den anerkjente jussprofessoren Thor Falkanger, ville han riktig nok heller spille hockey enn å gå på skolen i barndommen. Men det varte ikke lenge før jussen tok ham. I et portrett i avisa Nordlys i 2010 heter det:

«Aage Thor Falkanger vokser opp i Bærum, hvor han «gir beng i skolen» og dedikerer seg helt og fullt til å bli en god ishockeykeeper. Og dét blir han. Som 16-åring debuterer han i eliteserien for Frisk Asker, i tillegg til at han vokter buret for det norske gutte- og juniorlandslaget fram til han fyller 18 år. Da blir han ifølge seg selv «plutselig lei av ishockey», og begynner på befalsskolen for Hærens Sanitet. 20 år gammel begynner han å studere jus i Oslo, og fem år seinere uteksamineres han som den beste på kullet sitt».

Som 45-åring blir Falkanger i 2010 utnevnt som dommer i Høyesterett. Mellom hockey-karrieren og høyesterettsembetet har han jobbet hos Regjeringsadvokaten, vært tingrettsdommer, jussprofessor og lagrettsdommer.

I 2014 tok han over som Sivilombudsmann. 

Aage Thor Falkanger er den femte sivilombudsmann siden høyesterettsdommer Andreas Schei ble utnevnt til den første i desember 1962. Falkanger har uttalt at han ønsker å videreføre og videreutvikle ombudsmannens sentrale stilling i samfunnet. Da han ble utnevnt sa han også at han ville gjøre institusjonen «enda bedre kjent blant borgerne».

Ved å ta opp kampen mot kommunalministeren, så gjør han i alle fall et godt forsøk på akkurat det.

Annonse
Annonse