Annonse
Ekofisk. Foto: NTB Scanpix

Første uttak fra oljefondetI

Finansdepartementet bekrefter uttaket i en epost til Dagens Næringsliv.

Reduserte inntekter til staten som følge av den lave oljeprisen gjør at 2016 er ventet å bli det første året med uttak fra oljefondet.

Siden første innskudd i 1996 er det overført nær 3.500 milliarder kroner til fondet, inkludert innskudd i de to siste månedene av fjoråret.

Statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet sier følgende i en epost:

– Som det fremgår av Nasjonalbudsjettet 2016 ligger statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten an til å bli lavere enn det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet i 2016. Selv om fallet i oljeprisen har fremskyndet dette tidspunktet, bør det ikke komme som noen stor overraskelse at oljeinntektene etter hvert ville avta og bli lavere enn fondets avkastning og bruken av fondsmidler over budsjettet.

Overførselen til oljefondet har falt de siste årene, og endte på 46 milliarder kroner i 2015, basert på Oljefondets rapport per tredje kvartal pluss overførsler i november og desember. Det er det laveste innskuddet siden 1999.

Samtidig som det tas ut penger fra oljefondet, er verdien av fondet redusert med rundt 300 milliarder kroner hittil i år, som følge av fall i det globale aksjemarkedet.

Fondets verdi var natt til fredag norsk tid drøyt 7.090 milliarder kroner, ifølge telleverketpå Oljefondets hjemmeside.

 

Annonse
Annonse