Annonse
Ny toppsjef i statsforvaltningen: Anne Nafstad Lyftingsmo. Foto: NTB Scanpix

Her er Norges nye toppbyråkrat

Anne Nafstad Lyftingsmo får jobben som regjeringsråd, og blir med det sjef for innenriksavdelingen på Statsministerens kontor og på papiret den mektigste i forvaltningen.

Den nåværende regjeringsråden, Nina Frisak, går av med pensjon i juli. Med det er det nok en økonom som tar over etter en jurist i forvaltningen.

Siviløkonomen Lyftingsmo har bakgrunn fra kommunal- og moderniseringsdepartementet der hun blant annet jobbet mye med innvandringsspørsmål, og også utredninger om eventuelle kommunesammenslåinger, før hun kom til statsministerens kontor i 2011. 

Her er en sak fra Kommunal Rapport skrevet 11 dager før Erna Solberg går av som kommunalminister 17 oktober 2005. Da satt Nafstad Lyftingsmo som ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet og deltok i en gruppe som skulle se på kommunesammenslåinger.

"Tre av fire kommuner er åpne for at det bør skje strukturendringer i Kommune-Norge. Om lag 30 kommuner diskuterer sammenslåing. Dette går fram av sluttrapporten fra prosjektet «Framtidens kommunestruktur - kommuner med ansvar for egen utvikling», som KS og Kommunaldepartementet har gjennomført.

Gjennom prosjektet har 413 av 433 kommuner vurdert kommuneinndelingen. Målsettingen har vært å legge grunnlag for en robust og framtidsrettet kommunestruktur, hvor kommunenes rolle som velferdsytere, lokalpolitiske arenaer og samfunnsutviklere kan styrkes. Kommunene konkluderer med at mer omfattende interkommunalt samarbeid eller kommunesammenslutning må til for å møte framtidige utfordringer.

- Skal alle kommunene gjøres i stand til å løse omfattende velferdstjenester også i årene som kommer, er strukturendringer nødvendig, sier en samlet koordineringsgruppe."

Koordineringsgruppen kom frem til følgende anbefalinger:

  • Dagens kommunestruktur vil kunne svekke prinsippet om at kommunene skal være likeverdige (generalistkommuner), dersom de skal ha et større ansvar for velferdspolitikken.
  • Et utstrakt og omfattende interkommunalt samarbeid kan løse mange utfordringer, men vil samtidig kunne bidra til å svekke lokaldemokrati og kommunenes handlekraft.
  • Frivillighetslinja krever sterke insentiver, dersom endring i kommunestrukturen er ønskelig.

Før dette har Nafstad Lyftingsmo fulgt den etter hvert så tradisjonelle veien for statsappartets økonomer, med tidlige stopp innom analyseselskapet ECON og statistisk sentralbyrå SSB.

Det er har vært en relativt sett god vår for mektige damer. I februar ble Toril Marie Øie utnevt til Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius.

Annonse
Annonse