Annonse
Norges Bank, her ved sentralbanksjef Øystein Olsen, gikk med 67 milliarder i pluss i 2015. Foto: NTB scanpix

Sentralbankens årsregnskap: 67 milliarder i overskudd

Norges Bank hadde et overskudd på 67 milliarder kroner i 2015, mot et overskudd på 89 milliarder kroner i 2014, kommer det fram i sentralbankens årsregnskap.

"Netto inntekt fra finansielle instrumenter i de internasjonale verdipapirmarkedene har gitt en gevinst på 67 milliarder kroner i 2015, mot 90 milliarder kroner i 2014. I 2015 svekket kronen seg videre mot de fleste hovedvalutaene i valutareservene. Dette førte til en valutagevinst på 55 milliarder kroner i 2015 (59). Ved utgangen av 2015 utgjorde valutareservene 468 milliarder kroner, en økning på 20 milliarder kroner fra utgangen av 2014," heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.

Ved utgangen av 2015 var aksjeandelen i valutareservene 36 prosent, mens renteinvesteringer utgjorde 64 prosent.

Avkastningen fordeles slik:

  • Avkastningen på valutareservene var på var 1,67 prosent, målt i internasjonal valuta. 
  • Avkastningen var 3,46 prosent for aksjeinvesteringer.
  • Avkastningen var 0,78 prosent for lange renteinvesteringer.
  • Avkastningen var 0,06 prosent for korte renteinvesteringer.

"I tråd med gjeldende retningslinjer for avsetning og disponering av resultatet til Norges Bank, ble totalresultatet overført med 8 milliarder kroner til kursreguleringsfondet og 59 milliarder kroner til overføringsfondet. Dette medfører en overføring på 27 milliarder kroner til statskassen i 2016. Egenkapital etter overføring til statskassen er 246 milliarder kroner," skriver Norges Bank.

Statens pensjonsfond utland (SPU), oljefondet, forvaltes av Norges Bank og årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for SPU. Oljefondet gikk over 300 milliarder i pluss i 2015.

Annonse
Annonse