Annonse
Foto: ID 46359717 © Andrey Popov | Dreamstime.com

Sosiale medier visker ut grensen mellom jobb og privatliv

Vi har gjerne en idé om når det passer å ringe til folk, og vi forventer ikke at folk alltid sitter ved en PC. Men vi har alltid med oss telefonen, og vi er på sosiale medier til alle døgnets tider. Dermed blir det også vanskeligere å legge bort jobben.

Forventningene endres

Steffi Siegert, som disputerte ved Stockholms universitet tidligere år, har studert hva slags jobbinformasjon folk legger ut på sosiale medier.

I et intervju med Personal och ledarskap sier hun at man alltid er synlig i sosiale medier, og dermed blir det også lettere for utenforstående å ta kontakt. Samtidig endres folks forventninger til hvor raskt man skal svare og kommentere. I sum gjør dette til at ansatte engasjerer seg mer i jobben etter arbeidstid, og det blir ikke like tydelig hva som er jobb og hva som ikke er det.

Det kan være positivt for både arbeidsgiver og arbeidstager å bli forbundet med hverandre i sosiale medier, men ifølge Siegert er det også en risiko. Det oppstår en forventning om at den ansatte i større grad skal ta ansvar for det organisasjonen gjør, og omvendt: Organisasjonen kan bli forbundet med det de ansatte legger ut på sosiale medier.

3 kategorier

Siegert har studert 2500 arbeidsrelaterte innlegg i sosiale medier. I tillegg har hun intervjuet 33 personer. Hun finner at dette er de tre viktigste kategoriene jobbinformasjon i sosiale medier.

 • Innlegg som arbeidsgiver oppmuntrer ansatte til å dele.
  Handler ofte om arbeidsplassen, aktiviteter og morsomme ting.
   
 • Innlegg som bidrar til å legitimere det arbeidsgiver gjør.
  Artikler, rapporter etc.  Det kan også være innlegg der arbeidsgiver/ kolleger får ros.
   
 • Innlegg som handler om organisasjonskultur.
  Det kan handle om lunsjen, om personalfesten, ting som skjer på jobben etc. (positivt eller negativt)

 

Annonse
Annonse