Annonse
Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Styringen av oljefondet får kritikk

Norges Banks representantskap, som holder oppsyn med oljefondet på vegne av Stortinget, mener hovedstyret i banken ikke har god nok styring med fondet.

Oljefondet – som formelt heter Statens pensjonsfond utland – er eid av Finansdepartementet, men forvaltes av Norges Bank på vegne av regjeringen. Representantskapet i banken følger opp styringen av fondet på vegne av Stortinget og er altså ikke helt fornøyd, skriver Dagens Næringsliv.

– Hovedstyret er mindre involvert som premiss­giver i styringen enn det som er relevant praksis og det vi ser internasjonalt. Vi er opptatt av at hovedstyret i større grad tydeliggjør overordnede prinsipp og rammer for oljefondet, sier Reidar Sandal, som leder representantskapet. I en rapport påpekes det blant annet at hovedstyret ikke har noe avkastningsmål for fondet. Også risikostyringen og eiendomsforvaltningen trekkes fram.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som leder hovedstyret, sier representantskapets bemerkninger tas på alvor og vil bli vurdert.

– Vi har merket oss at representantskapet mener hovedstyret bør fastsette flere sett med overordnende prinsipper. Det kan diskuteres om det er hensiktsmessig gitt det detaljerte mandatet fra Finansdepartementet og de prinsipper og rammer hovedstyret allerede har fastsatt, skriver Olsen i en epost til avisen.

 

Annonse
Annonse