Annonse
Innleien har falt innen bygg og anlegg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Synspunkt

Politisk hardkjør skader seriøse bemanningsbedrifter

Heine Aardalen er leder av bemanningsselskapet Stolt AS

SYNSPUNKT. Det politiske hardkjøret fra en sterkt ideologisert og lite pragmatisk venstreside med støtte fra Fellesforbundet har ledet til et dramatisk fall i markedet for innleie.

Statistikk fra NHO Service og Handel viser at det i Norge ble leid inn 15 prosent færre arbeidstimer til bygg i 3. kvartal enn i samme kvartal i fjor. I Oslo, hvor graden av innleie til bygg har vært størst, faller markedet med hele 23 prosent.  

Bemanningsbransjen står i en storm hvor politikere på venstresiden ønsker enten å begrense eller forby bransjen. Det er derfor viktig å få frem følgende:

Den organiserte delen av bemanningsbransjen utgjør 85 prosent av markedet. Samtlige ansatte har fast kontrakt og forutsigbarhet i forhold til når de skal jobbe. De fleste av medarbeiderne er utenlandske og ønsker stor grad av fleksibilitet i forhold til utvidede ferier og permisjoner. De ønsker frihet til å reise hjem og være lenge borte. Bemanningsbransjen tilrettelegger for dette som oppleves som et gode av de ansatte.

Vi ser nå økende bruk av utenlandske entreprenører og andre løsninger som verken følger norsk lov eller har dialog med arbeidstakerorganisasjonene om de gode løsningene. Er det da bemanningsbransjen som leverandør som er det egentlige problemet, eller er det entreprenørene som innkjøpere? 

Mye tyder på at når de seriøse bedriftene mister marked, så åpner det for aktører som gjør arbeidslivet mer brutalt.

Bemanningsbransjen er ikke problemet i norsk arbeidsliv. Tvert om. Den er en demning mot useriøsitet og lovstridige løsninger. Den er en del av løsningen i et godt regulert arbeidsmarked for konjunkturutsatte bransjer. Det å vesentlig begrense eller forby bransjen åpner opp for løsninger som er direkte skadelige for norsk arbeidsliv. Vi trenger å ta tak i det egentlige problemet, og invitere bemanningsbransjen med på å skape gode løsninger.

 

Annonse
Annonse