Annonse
«God ledelse er å løse oppdraget, ved å ivareta og fjerne hindre for folka dine, med minst mulig bruk av makt». Foto: iStock
Synspunkt

Slik blir du en bedre leder i 2020 (uten å bruke tid på ledelsesfjas)

Leif Roberg er organisasjonspsykolog og sparringspartner for 80 lederpraktikere i barnehagestiftelsen Kanvas.

SYNSPUNKT. I sin artikkel "Magisk god ledelse" i Dagens Perspektiv gjorde Frode Haaland et forbilledlig forsøk på å destillere forskningen på god ledelse ned til én setning. Dette er akkurat hva travle praktikere trenger: enkle regler heller enn lange avhandlinger. Har vi nå kommet til ledelsesforskningens «E=MC2»?

Etter å ha lest Frode Haalands artikkel (og en del annet, vel å merke), har jeg i hvert fall lyst til å gjøre et forsøk.  

Jeg har tatt utgangspunkt i forsvarets gamle læresetning «løs oppdraget og ta vare på dine menn» og omgjort den til en mer forskningsbasert, og tidsriktig, tommelfingerregel.

«God ledelse er å løse oppdraget, ved å ivareta og fjerne hindre for folka dine, med minst mulig bruk av makt».

I Einsteins ånd kan vi til og med anvende vitenskapens felles språk, matematikken: Ledelse = Oppdrag (Ivareta + Hinder) – Makt. Eller enda enklere: L=O(I+H)–M

Før vi går inn i regelens bestanddeler (algoritmens høyre side), er det viktig å ha i mente at alle innsatsfaktorene er dynamiske tilstander. Eksempelvis er den ansattes følelse av ivaretagelse «ferskvare» for lederen. Eller sagt på en annen måte: gjør du et overtramp i dag, hjelper det lite at du var hyggelig i går.

… løse oppdraget

Rent logisk er det umulig å lede uten et oppdrag. Betegnelsen oppdrag kan gjerne erstattes med andre begreper som formål, strategisk mål, eller visjon. Uansett hva man kaller det, så er oppdraget avhengig av omstendighetene du står i. Oppdraget arter seg ganske forskjellig om du er linjeleder på gulvet, konserndirektør i et globalt firma, eller Jürgen Klopp.

Det er imidlertid utvilsomt slik at jo dårligere oppdraget er definert, jo vanskeligere er det å klargjøre om en løser oppdraget på en god måte (eller i det hele tatt!).

I tillegg skal du som leder gjerne balansere flere ulike oppdrag som endrer karakter – samtidig!

Å (re)definere oppdrag krever dermed kontinuerlig forhandling med oppdragsgiver, ansatte og andre interessenter der uenighet er naturlig og fallhøyden stor. Dette er etter min erfaring en ofte undervurdert, men helt avgjørende forutsetning for god ledelse.

… ivareta dine ansatte

Betydningen av å ta godt vare på de du leder kan ikke understrekes nok.

Allikevel er jobben med å vise omsorg og bygge gode relasjoner ofte komplekst og krevende. Dårlige ledere løser dette på samme måte som Prokrustes behandlet sine overnattingsgjester. Gode ledere anerkjenner at hver enkelt har sine unike behov som til stadighet forandrer seg. Det er ikke rart at selv gode ledere tar seg i å tenke at utakk er verdens lønn.

Å (re)definere oppdrag krever dermed kontinuerlig forhandling med oppdragsgiver, ansatte og andre interessenter der uenighet er naturlig og fallhøyden stor

… fjerne hindre

En ting er å være hyggelig og snill, en annen er å sørge for at folka dine gis anledning til å gjøre en god jobb. De aller fleste våkner ikke opp til parolen «kom arbeidslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne!», eller pønsker over morgenkaffen «hvilke nedrigheter kan jeg utsette kundene mine for i dag, mon tro?». De legger sin stolthet og identitet i et vel utført arbeid!

Også ved denne innsatsfaktoren møter vi på problemet med subjektivitet. Det er et uendelig antall mulige hindre, og ingen hindre oppleves helt likt. De er unike for hver enkelt ut ifra hvor en er i møte med kolleger, kunder, eller livet selv. Gode ledere rydder hindre av veien personlig eller gjennom andre, uansett hvor stort eller lite hinderet er, så lenge det oppleves som viktig for den det gjelder.

... minst mulig makt

Dersom en leder tar vare på sine ansatte og fjerner hindre, så trengs det svært lite «pisk og gulrot» utover konkurransedyktig lønn. Makt er en selvsagt del av lederens verktøykasse, men den må benyttes med den største omhu. Uhemmet maktbruk kan fort skape ukultur i organisasjoner der hovmodige ledere dyrker undergravende oppførsel som normaliseres blant ellers trivelige folk. Gode ledere vet at selv om maktutøvelse føles godt der og da, så korrumperer den over tid.

L=O(I+H)-M

Ledelse er avhengig av de omstendighetene en står i (konteksten) og handler ofte om prioritering av hva som er viktigst å gjøre – og ikke gjøre – til enhver tid. Forskningen har funnet frem til noen enkle fellestrekk for effektiv ledelse. Ledelse handler om å løse oppdraget ved å ta vare på og fjerne hindre for folka dine med minst mulig maktbruk, eller ganske enkelt: L=O(I+H)-M.

Lykke til med din lederutøvelse i de omstendigheter du måtte befinne deg i. Håper du i det minste sparer tid og penger på ledelsesfjas fra tåkefyrster i året som kommer.

Annonse
Annonse