Annonse
Et stort antall medlemmer i 60-årene opplever å bli definert som overtallige i nedbemmaninger, skriver Tom Bolstad og Christopher Villand i Econa. Foto: Tycho Atsma / CC
Econa

– Behold aldersgrensene

I en kronikk skriver administrerende direktør Tom Bolstad og advokat Christopher Viland i Econca at det er et paradoks at aldersgrensene i arbeidslivet øker, samtidig som seniorene sliter på jobbmarkedet.

«Et stort antall Econa-medlemmer i 60-årene opplever å bli definert som overtallige i nedbemmaninger, de opplever i større grad å få stillingen endret og får utfordringer med å finne relevant jobb etter dette», heter det i kronikken.

Econa sitter for tiden på en ny undersøkelse gjort blant 100 norske ledere utført av Ny Analyse. Funnene skal presenteres under Arendalskonferansen 15 august.

Ifølge Bolstad vil undersøkelsen gi støtte til tidligere funn om at ledere synes seniorer er verdifulle i bedriften.

Lederene er mer delte i synet på hvorvidt seniorene ønsker å lære nye ting og om de ønsker å påta seg nye arbeidsoppgaver.

Men ønsket om å fjerne øvre aldersgrense støttes ikke. Mens halvparten ønsker å beholde aldersgrensene som de er, og en av fire ønsker å sette aldersgrensene ned.

Å fjerne aldersgrensene, slik Høyre foreslår, vil sammen med det sterke stillingsvernet vi har i Norge, heller kunne virke som en hindring for at seniorene skal få ny jobb, skriver Bolstad og Viland.

I undersøkelsen er det også mange ledere som er positivt til at det innføres skattefradrag for arbeidsgivere som investerer i kompetansehevende aktiviteter.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse