Annonse
Foto: Matthew Henry / Unsplash.
Overvåkning av ansatte

Bortkastede kontrolltiltak

Ansatte mister tilliten til sine ledere etter å ha blitt overvåket. Det får de både mindre mestringsfølelse og lavere motivasjon av.

Teknolgien utvikles i et stadig høyere tempo, og mange ledere faller for fristelsen til å bruke tilgjengelige verktøy for å måle både effektivitet og produktivitet blant sine ansatte

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Kontroll og overvåkning på arbeidsplassen:

Hva blir regnet som kontrolltiltak?

Ansatte har rett til personvern og privatlig, også på jobb. Men denne retten vil kunne bli innskrenket av det legitime behovet arbeidsgiveren har for forsvarlig drift. Arbeidsgiver har også rett til å verne virksomheten mot uønskede eller ulovlige handlinger. Dette innebærer at arbeidsgiveren i noen tilfeller har rett til å sette i verk visse kontrolltiltak. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig med stadig mer omfattende kontrollvirksomhet, og derfor er det satt grenser for hva som er tillatt.

Kontrolltiltakene kan favne et vidt spekter av tiltak fra arbeidsgiveren. Det kan dreie seg om følgende:

 • Helseundersøkelser og innhenting av helseopplysninger

 • Overvåkning av telefonbruk

 • Videoovervåkning i arbeidslokalene

 • Posisjonsbestemming og sporing, gjennom for eksempel mobiltelefoner og GPS

 • Adgangskontroll

 • Kontroll av epost eller hva slags internettsider som blir besøkt

 • Ransaking eller kroppsvisitering

 • Testing, med sikte på å avdekke rusmisbruk

 • Bruk av private etterforskere, for eksempel såkalte «hemmelige kunder»

Råd til arbeidstakere og tillitsvalgte:

 • Sjekk at arbeidsgiver har drøftet kontrolltiltaket med tillitsvalgte

 • Sjekk om arbeidstakerne har fått informasjon om kontrolltiltaket

 • Selv om kontrolltiltaket ikke er drøftet eller informert om, betyr det ikke at kontrolltiltaket i seg selv er ulovlig

 • Be om en evaluering av kontrolltiltaket

 • Dersom du har prøvd å ta det opp internt, og arbeidsgiver ikke vil overholde sin drøftings- og informasjonsplikt, kan du kontakte Arbeidstilsynet eller Datatilsynet

 • Dersom du mener at arbeidsgiver bruker opplysningene på feil måte, som krenker ditt personvern, kan du kontakte Datatilsynet for bistand

Når kan arbeidsgiver innføre kontrolltiltak?

En arbeidsgiver som setter i vert kontrolltiltak må ha saklig grunn for det, og tiltaket må være egnet til å avdekke de forholdene eller forebygge den risikoen en ønsker å fjerne. Dersom situasjonen endrer seg, slik at det ikke lenger er behov for tiltaket, skal det fjernes.

En skal velge det kontrolltiltaket som er minst belastende for arbeidstakerne. Et kontrolltiltak som er saklig grunngitt, skal ikke være en ulempe for arbeidstakerne. Har virksomheten flere kontrolltiltak, må disse vurderes samlet. Et tiltak som alene er velbegrunnet og saklig, kan sammen med andre tiltak være en for stor belastning.

Råd til arbeidsgiver:

 • Sørg for å drøfte kontrolltiltaket med de tillitsvalgte. Undersøk om tiltaket trenger konsesjon fra Datatilsynet

 • Informer alle arbeidstakerne om formålet med kontrolltiltaket, praktiske konsekvenser, hvordan kontrolltiltaket skal gjennomføres og hvor lenge en tror det vil vare

 • Evaluer kontrolltiltaket med de tillitsvalgte jevnlig. Kontrolltiltak som ikke lenger er nødvendige skal avvikles

Kilde: Arbeidstilsynet

Annonse

Kontroll og overvåkning på arbeidsplassen:

Hva blir regnet som kontrolltiltak?

Ansatte har rett til personvern og privatlig, også på jobb. Men denne retten vil kunne bli innskrenket av det legitime behovet arbeidsgiveren har for forsvarlig drift. Arbeidsgiver har også rett til å verne virksomheten mot uønskede eller ulovlige handlinger. Dette innebærer at arbeidsgiveren i noen tilfeller har rett til å sette i verk visse kontrolltiltak. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig med stadig mer omfattende kontrollvirksomhet, og derfor er det satt grenser for hva som er tillatt.

Kontrolltiltakene kan favne et vidt spekter av tiltak fra arbeidsgiveren. Det kan dreie seg om følgende:

 • Helseundersøkelser og innhenting av helseopplysninger

 • Overvåkning av telefonbruk

 • Videoovervåkning i arbeidslokalene

 • Posisjonsbestemming og sporing, gjennom for eksempel mobiltelefoner og GPS

 • Adgangskontroll

 • Kontroll av epost eller hva slags internettsider som blir besøkt

 • Ransaking eller kroppsvisitering

 • Testing, med sikte på å avdekke rusmisbruk

 • Bruk av private etterforskere, for eksempel såkalte «hemmelige kunder»

Råd til arbeidstakere og tillitsvalgte:

 • Sjekk at arbeidsgiver har drøftet kontrolltiltaket med tillitsvalgte

 • Sjekk om arbeidstakerne har fått informasjon om kontrolltiltaket

 • Selv om kontrolltiltaket ikke er drøftet eller informert om, betyr det ikke at kontrolltiltaket i seg selv er ulovlig

 • Be om en evaluering av kontrolltiltaket

 • Dersom du har prøvd å ta det opp internt, og arbeidsgiver ikke vil overholde sin drøftings- og informasjonsplikt, kan du kontakte Arbeidstilsynet eller Datatilsynet

 • Dersom du mener at arbeidsgiver bruker opplysningene på feil måte, som krenker ditt personvern, kan du kontakte Datatilsynet for bistand

Når kan arbeidsgiver innføre kontrolltiltak?

En arbeidsgiver som setter i vert kontrolltiltak må ha saklig grunn for det, og tiltaket må være egnet til å avdekke de forholdene eller forebygge den risikoen en ønsker å fjerne. Dersom situasjonen endrer seg, slik at det ikke lenger er behov for tiltaket, skal det fjernes.

En skal velge det kontrolltiltaket som er minst belastende for arbeidstakerne. Et kontrolltiltak som er saklig grunngitt, skal ikke være en ulempe for arbeidstakerne. Har virksomheten flere kontrolltiltak, må disse vurderes samlet. Et tiltak som alene er velbegrunnet og saklig, kan sammen med andre tiltak være en for stor belastning.

Råd til arbeidsgiver:

 • Sørg for å drøfte kontrolltiltaket med de tillitsvalgte. Undersøk om tiltaket trenger konsesjon fra Datatilsynet

 • Informer alle arbeidstakerne om formålet med kontrolltiltaket, praktiske konsekvenser, hvordan kontrolltiltaket skal gjennomføres og hvor lenge en tror det vil vare

 • Evaluer kontrolltiltaket med de tillitsvalgte jevnlig. Kontrolltiltak som ikke lenger er nødvendige skal avvikles

Kilde: Arbeidstilsynet

Annonse