Annonse
Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, mener at krisetiltakene hadde vært langt dårligere hvis ikke samarbeidet i norsk arbeidsliv hadde vært sterkt, men understreker at man skal være svært oppmerksomme på slike funn. Foto:  Lise Åserud / NTB

Tillitsvalgte mindre involvert under koronapandemien

En fersk rapport fra Oslomets Arbeidsforskningsinstitutt viser at koronapandemien har ført til store endringer på norske arbeidsplasser, skriver Klassekampen.

– Ting gikk veldig fort, og svarene tyder på at man har ikke tatt seg tid til involvering av de tillitsvalgte for å ta beslutninger, sier Ida Drange, prosjektleder for rapporten.

Målet med undersøkelsen var å finne ut hva som hadde skjedd med arbeidstakernes medbestemmelse under koronapandemien.

Resultatene viser blant annet at sjefene har fått mer makt og myndighet på bekostning av ansatte og tillitsvalgte, at ledelsen har gjennomgående høyere tillit blant de ansatte og at færre mener at tillitsvalgte utgjør en kritisk stemme overfor ledelsen.

Forskerne tror tidspresset spilte inn, og at ledelsene ikke tok seg tid nok til å involvere de tillitsvalgte i beslutningsprosesser.

– Det kan være at når krisen inntreffer, må man stole på at de som bestemmer, vet hva de gjør og låne dem tilliten, sier Drange.

Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, mener at krisetiltakene hadde vært langt dårligere hvis ikke samarbeidet i norsk arbeidsliv hadde vært sterkt, men understreker at man skal være svært oppmerksomme på slike funn.

– Vi har en arbeidslivslovgivning, avtaler og et partssamarbeid lokalt og sentralt som skal brukes også i en krisesituasjon. Selv i en krise skal man ikke kunne slippe alt og gjøre som man vil, understreker hun.

Annonse
Annonse