Arbeidsliv

Kan jeg kreve at arbeidsgiver skriver en ny attest?

Juristene svarer.

Publisert Sist oppdatert

­Spørsmål: Jeg har nylig sluttet i jobben jeg har hatt det siste året, og er ikke fornøyd med attesten jeg fikk fra arbeidsgiver.

Attesten er knapp, og mangler en god og utfyllende beskrivelse av arbeidet jeg har gjort. Kan jeg kreve at arbeidsgiver skriver en ny attest?

Svar: Som arbeidstaker har du krav på en skriftlig attest av arbeidsgiver når du fratrer din stilling etter lovlig oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-15 første ledd. Bestemmelsen lister opp en rekke krav til hva attesten skal inneholde, slik som navn, fødselsdato, opplysninger om hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet.

Kravet om at attesten skal inneholde opplysninger om "hva arbeidet har bestått i", innebærer at attesten må informere om mer enn bare stillingen din, ved å vise til dine faktiske arbeidsoppgaver.

Utfra det du beskriver, fremstår det som attesten ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger om hva arbeidet du har utført bestod i. Dersom dette er tilfellet, kan du kreve at arbeidsgiver inntar de manglende opplysningene.

Utover kravene i arbeidsmiljøloven § 15-15 første ledd, inneholder ikke loven krav om hvor utfyllende eller god arbeidsattesten skal være. Dersom attesten oppfyller minstekravene i § 15-15, kan du dermed ikke kreve en ny attest fra arbeidsgiver.

Dette stiller seg imidlertid annerledes dersom attesten er mindre utførlig enn "det som er sedvane", og "ikke annet er fastsatt i tariffavtale", jf. § 15-15 annet ledd. Kravet om at attesten ikke skal være mindre enn "det som er sedvane" sikter hovedsakelig til hva som har vært etablert praksis over tid når det kommer til attester generelt, og retter seg ikke til den enkelte arbeidsplass.

Dagens attester blir ofte utformet på en nokså presis men kortfattet måte, og er gjerne mindre utfyllende enn tidligere. Det skal altså en god del til før regelen i § 15-15 annet ledd får betydning.

Avslutningsvis kan det nevnes at det uansett er i tråd med god arbeidsgiverskikk å sørge for likebehandling av ansatte ved utstedelse av arbeidsattester.

Dersom du ikke er fornøyd med attesten din, kan du også vurdere om du vil forsøke å spørre arbeidsgiveren din om vedkommende kan utfylle attesten på enkelte punkter.

Lykke til!

Spør juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Har du spørsmål om arbeidsrett? Send de til oss ved å klikke her.

Les alle spørsmål og svar her!


Powered by Labrador CMS