Arbeidsliv

Anders Opedal kan se tilbake på et tungt regnskapsår for Equinor.

Korona og lave oljepriser ga Equinor-smell

Equinor fikk tidenes største underskudd på 550 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor. Til tross for solid drift trakk korona og lave olje- og gasspriser ned.

Publisert Sist oppdatert

– Våre resultater er påvirket av markedsuro igjennom året, men sterke kostnadsforbedringer og kapitaldisiplin ga positiv netto kontantstrøm for kvartalet og for året som helhet, sier konsernsjef Anders Opedal i en børsmelding.

Han viser til at den norske petroleumsgiganten leverte mer enn 3,7 milliarder dollar i innsparinger og kostnadsreduksjoner i fjor, godt over det han sier er ambisjonen for handlingsplanen for å styrke finansiell robusthet som selskapet lanserte i mars.

– Vi er godt posisjonert for verdiskapning og sterk kontantstrøm i 2021 og årene fremover, sier Opedal.

Selger tapssluk i USA

I kvartalsrapporten kommer det fram at Equinor har besluttet å selge eierandelen i Bakken-feltet i USA for 900 millioner dollar. Feltet var selskapets største oppkjøp, men har vist seg å bli et enormt tapssluk. Kjøper er Grayson Mill Energy.

Opedal forteller at salget er et ledd i behovet for å optimalisere olje- og gassporteføljen og dermed styrke selskapets lønnsomhet. Det må til for å gjøre selskapet mer robust for framtiden.

– Ved å selge våre eierandeler i Bakken-feltet realiserer vi inntekter som kan anvendes på mer konkurransedyktige eiendeler i vår portefølje og dermed skape høyere verdi for våre aksjonærer.

Tidenes verste

I fjerde kvartal hadde Equinor et positivt justert driftsresultat på 0,76 milliarder dollar, mens det altså var et underskudd etter skatt på 0,55 milliarder dollar. Det justerte driftsresultatet er tidenes verste for selskapet, og man må helt tilbake til bunnen i oljekrisen i 2016 for å finne lignende svake tall, skriver Dagens Næringsliv.

Analytikere hadde på forhånd sett for seg et negativt resultat på 409 millioner dollar, men det ble altså mye verre.

De totale driftsinntektene i koronaåret 2020 falt med hele 18,5 milliarder dollar – svimlende 154 milliarder kroner. Mens selskapet hadde et justert driftsresultat i 2019 på 9,2 milliarder dollar, endte 2020 med minus 3,4 milliarder. Resultat etter skatt gikk fra et overskudd på 1,8 milliarder dollar i 2019 til minus 5,5 milliarder i fjor.

Produksjon og investeringer

I fjorårets siste tre måneder falt produksjonen til rett over 2 millioner fat per dag, en nedgang fra cirka 2,2 millioner fat i samme tremånedersperiode i 2019. Totalt venter selskapet at egenproduksjonen vil synke med rundt 50.000 fat hver dag i 2020 på grunn av planlagt vedlikehold.

For 2021 og 2022 planlegger Equinor å redusere investeringene fra tidligere anslåtte 10 til 12 milliarder dollar til 9 til 10 milliarder nå. Samtidig vil produksjonsveksten være omtrent uendret på rundt 3 prosent hvert år fram til 2026.

Mens den justerte kostnaden for letevirksomheten beløp seg til 440 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, hadde kostnaden økt til 1,25 milliarder ett år senere. Det pågikk boring i tolv brønner ved årsskiftet, og totalt fullførte Equinor 34 letebrønner med 16 kommersielle funn og én brønn under vurdering i løpet av året som gikk.

Øker utbyttet

Styret har foreslått for generalforsamlingen et kontantutbytte på 12 cent per aksje for fjerde kvartal, en økning på én cent.

Driftsresultatet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS som Equinor er bundet av gjennom EØS-avtalen, viser et driftsresultat på minus snaue 1 milliard dollar og et underskudd på 2,41 milliarder dollar etter netto nedskrivninger på 1,3 milliarder dollar.

Equinor setter for øvrig en ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050 for å skape verdi som ledende selskap i det grønne skiftet.

Equinors resultat fjerde kvartal 2020:

Nøkkeltall fra Equinors resultat for fjerde kvartal 2020. Tall for 2019 i parentes.

Fjerde kvartal 2020:
  • Driftsinntekter: 11,746 milliarder dollar (15,169 milliarder dollar)

  • Driftsresultat: -0,989 milliarder dollar (1,516 milliarder dollar)

  • Resultat etter skatt: -2,416 milliarder dollar (-230 milliarder dollar)

Årsresultat 2020:
  • Driftsinntekter: 45,818 milliarder dollar (64,357 milliarder dollar)

  • Justert driftsresultat: -3,423 milliarder dollar (9,299 milliarder dollar)

  • Resultat etter skatt: -5,496 milliarder dollar (1,851 milliarder dollar)

Powered by Labrador CMS