Arbeidsliv

NHO urolig for EØS-utredning

Vareeksporten fra Fastlands-Norge økte med 23 prosent i verdi i fjor. Nå advarer NHO regjeringen mot å «tukle» med EØS.

Publisert Sist oppdatert

– Tallenes tale er veldig klar, sier NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie til NTB.

Hun har fått Statistisk sentralbyrå (SSB) til å sette sammen tall som viser vareeksport fra norske fylker til EØS-området.

Det statistikken viser, er at verdien av vareeksport til EØS økte med hele 23 prosent fra 260 milliarder kroner i 2020 til 320 milliarder i 2021.

– I tillegg kommer petroleum og tjenester, som ville gjort tallene enda høyere, påpeker Hauglie.

– Tallene viser med all tydelighet hvor viktig det europeiske markedet er for Norge.

EØS-utredning på trappene

For bare dager siden feiret Norge 30-årsdagen for undertegningen av EØS-avtalen.

Men nå frykter NHO at avtalen kan bli satt i spill.

Det skyldes ikke minst regjeringens varslede utredning av erfaringene med EØS. Den sparkes i gang i statsråd fredag, der regjeringen skal vedta et mandat for utredningen og nedsette utvalget som skal gjennomføre den. Utvalgets rapport skal leveres innen utgangen av 2023.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tidligere vært tydelig på at utvalget ikke skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Men Hauglie er ikke overbevist. I regjeringsplattformen fra Hurdal heter det at utvalget skal utrede «erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».

– Vi er urolige for at det utvalget kanskje også vil begynne å vurdere alternativer til EØS-avtalen. Vårt tydelige signal til regjeringen er at man ikke må tukle med EØS-avtalen, men tvert imot hegne om den avtalen. Vi trenger forutsigbarhet i en stadig mer uforutsigbar verden, noe situasjonen i Ukraina ikke minst er en indikator på, advarer hun.

– Vi må for all del ikke legge opp til en utredning som kan bidra til å undergrave den viktigste avtalen for Norge og norske bedrifter.

Splittelse i regjeringen

I regjeringsplattformen fra Hurdal fastslås det riktignok at EØS-avtalen ligger fast.

Hauglie gjør det klart at dette er noe man må tro regjeringen på. Men Senterpartiet har samtidig programfestet at partiet vil «erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser», etter reforhandlinger.

– Det er ingen tvil om at det er ulike interesser innad i regjeringen, sier Hauglie.

Hennes frykt er at det vil komme krav og forventninger til å finne måter å undergrave avtalen på.

– Og det er mange måter å undergrave avtalen på uten å si den opp. Når man sier at man ønsker å utnytte handlingsrommet, er det ikke alltid et signal om at man er lojal til avtalen.

Eksportvinnere

I SSB-tallene er det Vestland fylke som er den store eksportvinneren.

Vestland eksporterte varer for 55 milliarder kroner til EØS-området i 2021, opp nær 43 prosent fra året i forveien.

I tillegg trekker Hauglie fram Innlandet, som eksporterte varer for drøyt 9 milliarder kroner til EØS i 2021, opp 19 prosent fra 2020.

EØS-eksporten sto for hele 76 prosent av den totale verdien av eksporten fra Innlandet i 2021.

– Noe av økningen skyldes at vi går fra et pandemiår til et normalår. Og noe skyldes prisøkning. Men likevel ser vi en klar vekst, sier Hauglie.

– Det viser at vi er veldig avhengige av god markedstilgang. Og EU er vårt viktigste og nærmeste marked.

Powered by Labrador CMS