Arbeidsliv

Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Streik forårsaker full stans i kollektivtrafikken over hele landet

Tog, busser, trikk og t-bane vil stoppe i en demonstrasjon på torsdag mot EUs fjerde jernbanepakke som Stortinget skal behandle senere i år.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner.

Derfor går de til politisk streik over hele landet 10. oktober mellom klokka 12.00 og 14.00. Fellesforbundet og Fagforbundet deltar også i streiken.

Tog, busser, trikk og t-bane vil stoppe, og det holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

Ulik opplæring på togene

Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanepakke.

– Dersom Stortinget sier ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid, utenfor Stortingets kontroll, skriver forbundet i en pressemelding.

EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.

Pakken vil gjøre at anbud, privatisering og konkurranseutsetting blir obligatorisk for all framtid. EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse.

– Vi krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge, skriver forbundet.

– Avdemokratiserer jernbanen

Regjeringen har allerede vedtatt jernbanereformen. Å vedta EUs jernbanepakke er derfor ikke nødvendig mener forbundet. De tror det vil låse norske folkevalgte til denne måten å organisere jernbanen på for all framtid.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal sier at regjeringen vil flytte makta til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid.

– Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, understreker han.

Powered by Labrador CMS