Annonse
Lofotkraft er et regionalt kraftselskap som har nettvirksomhet,  herunder  bygging og drift av kraftlinjer, som sin kjernevirksomhet. Da de la om til prosessledelse startet de med å beskrive arbeidsflyten i selskapet, herunder hvem som hadde ansvar for hva.  

Prosessledelse i Lofotkraft: – Har sluttet å tegne nye organisasjonskart

Grunnen til at Lofotkraft ikke lenger tegner nye organisasjonskart når de flytter på oppgaver og ansvar, er at prosessene i selskapet er modellert og at de har en mer fleksibel organisering enn før, utdyper sjefen i Lofotkraft. De har over tid kartlagt, beskrevet og jobbet med å forbedre prosesser, det vil si arbeidsflyten i selskapet. De har udnerveis også gått over til matriseorganisering. I sum gjør dette det lettere for ledelsen å gjøre endringer.

Annonse
Annonse