Annonse

Spør juristene: Drøftingsplikt

Spørsmål: I vår virksomhet har det vært uenighet om når tillitsvalgte skal inn i rekrutteringsprosessen. Tillitsvalgte hos oss mener at før vi beslutter å lyse ut en stilling skal dette drøftes med tillitsvalgte. Vi mener vi kun har en informasjonsplikt. Praksisen vår ellers er at tillitsvalgte er med i intervjuene og får være med når beslutningen blir tatt og orientert om vurderingene som ligger til grunn.

Seniorrådgiver HR

Annonse
Annonse