Annonse
Den europeiske investeringsbanken er EUs låneinstitusjon for langsiktige lån, og eies av medlemslandene i EU. Banken gjør økonomiske midler tilgengelige for langsiktige og gode investeringer, for å bidra til å nå EUs politiske målsettinger.   Foto: Wikimedia Commons  

Nordisk flyplassboom

I 2014 var Oslo Lufthavn Gardermoen og København Lufthavn Kastrup nesten like store. Målt i antall passasjerer strømmet det om lag 25 millioner gjennom hver av flyplassene i løpet av året. På Arlanda var antallet passasjerer kun 22,4 millioner i fjor.

Den nye terminalen på Gardermoen er ventet å stå ferdig i 2017 og vil da åpne for 5 millioner flere reisende per år. Da vil Gardermoen rykke ifra. Hvis ikke København lykkes med de enorme nye planene som ble lagt frem i forrige uke.

Annonse
Annonse