Annonse
Tidligere sametings-president Ole Henrik Magga har kjempet for samenes rettigheter, språk og kultur ved å gå den lange veien om politikk, høringer og utredninger. Under Alta-saken havnet han i skvis mellom radikale aktivister og norske myndigheter.  

Den tålmodige aktivisten

Det er bare drøye tre tiår siden samiske aktivister lå i lenker ved Alta-vassdraget, sultestreiket foran Stortinget og oppsøkte paven i Vatikanet i håp om å få støtte for sin sak. Da frontene mellom samene og storsamfunnet var som hardest gjorde en sabotørtrio til og med et mislykket forsøk på å sprenge en anleggsbro.

Annonse
Annonse