Annonse

Et alternativ til kommune­sammenslåing?

Begrepet region brukes oftest om et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen) og mindre enn nasjonen. En slik region vil som regel bestå av flere kommuner, men kan også være en landsdel. Mange land i Europa bruker begrepet region på en administrativ underinndeling av landet – større enn kommunen, mindre enn nasjonen og som alternativ til for eksempel département (Frankrike), provins Nederland), amt (Danmark).

Annonse
Annonse