Annonse
Foto: dreamstime

– Investeringsmandat bør opp i Stortinget

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om en norsk modell for investeringsavtaler ut på høring. Hensikten med investeringsavtaler er å gi norske investorer mer forutsigbare rammevilkår når de investerer i andre land.

Annonse
Annonse