Annonse
Foto: Dreamstime
Lederverktøy

– Ikke skriv for mye i arbeids­avtalen

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale, uavhengig om det er snakk om en fast stilling eller midlertidig ansettelse og uavhengig av varigheten på arbeidsforholdet. Avtalen skal blant annet inneholde informasjon om arbeidssted, en beskrivelse av arbeidet eller den ansattes tittel, oppsigelsesfrister og prøvetidsbestemmelser.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

En god arbeids­avtale

Slik lager du en god arbeidsavtale:

Følg reglene

 • Arbeidsmiljøloven har i §14-6 regler om hva en arbeidsavtale skal inneholde. Pass på at avtalen oppfyller alle disse punktene.

 • Merk at en del av punktene kan oppfylles ved å vise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

 • Merk at i midlertidige arbeidsavtaler skal grunnlaget for den midlertidige ansettelsen oppgis.

Ikke skriv for mye

 • Underveis i arbeidsforholdet vil det kunne oppstå behov for å gjøre endringer i for eksempel arbeidsoppgaver, arbeidssted og arbeidstid. Pass på at dette reflekteres i arbeidsavtalen. Avtalen bør ikke formuleres på en slik måte at arbeidstaker har krav på å beholde arbeidsoppgaver, arbeidssted og arbeidstid uendret.

 • For arbeidsoppgavene bør det vises til den til enhver tid gjeldende stillingsinstruksen for stillingen.

 • Stillingstittelen bør være ganske generell. Unngå titler som «sjåfør», «kursvertinne» og «billettør» og andre titler som sier noe helt spesifikt om hva arbeidsoppgaven går ut på.

Husk mulighetene

 • Vurder om det er behov for avtale prøvetid, konkurranseklausul/kundeklausul/rekrutteringsklausul, og sørg for at bestemmelsene som eventuelt inntas om dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens regler.

Hva har arbeidstaker krav på?

 • Pass på at det i arbeidsavtalen er gjort oppmerksom på at det er «den til enhver tid gjeldende» pensjonsordningen, forsikringsordningen og bonusordningen arbeidstaker har krav på.

Vær tydelig

 • Sjekk om formuleringene i arbeidsavtalen er klare og tydelige. Eventuelle uklarheter vil gå utover arbeidsgiver som den den sterke og profesjonelle parten i avtaleforholdet.

(Kilde: Camilla Selman, advokat i Hjort)


Minimumskrav til ­den skriftlige avtalen

Arbeidsavtalen skal ifølge Arbeidsmiljøloven § 14-6 inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

a) partenes identitet,

b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,

f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,

k) lengde av pauser,

l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,

m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

(Kilde: Lovdata)


Annonse

En god arbeids­avtale

Slik lager du en god arbeidsavtale:

Følg reglene

 • Arbeidsmiljøloven har i §14-6 regler om hva en arbeidsavtale skal inneholde. Pass på at avtalen oppfyller alle disse punktene.

 • Merk at en del av punktene kan oppfylles ved å vise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

 • Merk at i midlertidige arbeidsavtaler skal grunnlaget for den midlertidige ansettelsen oppgis.

Ikke skriv for mye

 • Underveis i arbeidsforholdet vil det kunne oppstå behov for å gjøre endringer i for eksempel arbeidsoppgaver, arbeidssted og arbeidstid. Pass på at dette reflekteres i arbeidsavtalen. Avtalen bør ikke formuleres på en slik måte at arbeidstaker har krav på å beholde arbeidsoppgaver, arbeidssted og arbeidstid uendret.

 • For arbeidsoppgavene bør det vises til den til enhver tid gjeldende stillingsinstruksen for stillingen.

 • Stillingstittelen bør være ganske generell. Unngå titler som «sjåfør», «kursvertinne» og «billettør» og andre titler som sier noe helt spesifikt om hva arbeidsoppgaven går ut på.

Husk mulighetene

 • Vurder om det er behov for avtale prøvetid, konkurranseklausul/kundeklausul/rekrutteringsklausul, og sørg for at bestemmelsene som eventuelt inntas om dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens regler.

Hva har arbeidstaker krav på?

 • Pass på at det i arbeidsavtalen er gjort oppmerksom på at det er «den til enhver tid gjeldende» pensjonsordningen, forsikringsordningen og bonusordningen arbeidstaker har krav på.

Vær tydelig

 • Sjekk om formuleringene i arbeidsavtalen er klare og tydelige. Eventuelle uklarheter vil gå utover arbeidsgiver som den den sterke og profesjonelle parten i avtaleforholdet.

(Kilde: Camilla Selman, advokat i Hjort)


Minimumskrav til ­den skriftlige avtalen

Arbeidsavtalen skal ifølge Arbeidsmiljøloven § 14-6 inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

a) partenes identitet,

b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,

f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,

k) lengde av pauser,

l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,

m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

(Kilde: Lovdata)


Annonse