Annonse
Foto: Andor Buidoso, Dreamstime  

Derfor blir møtene flere

Lest om ledelse. Oppblomstringen av stadig flere møter på arbeidsplassene er først og fremst en konsekvens av at samfunnet er blitt mer komplekst og mer demokratisk.

Det mener Malin Åkerström, professor i sosiologi ved Lunds universitet, Vesa Leppänen – sosiolog – og Patrik Hall professor i statsvitenskap, begge ved Malmö universitet.

Den svenske trioen har skrevet «Mötesboken – Tolkningar av arbetslivets sammanträden och rosévinsmingel», og skriver der om egne forskningsresultater. Møteforskningen ble først omtalt hos forskning.se og forskning.no.

Mer demokrati fører til at lederroller endres og det er ifølge de svenske forskerne blitt viktigere enn før for ledere å forankre beslutninger hos medarbeiderne. Noe som igjen medfører flere møter. Tidligere, da organisasjoner var mer hierarkiske, kunne sjefen i større grad alene ta beslutninger – uten så mange møter.

Økt kompleksitet i arbeidslivet medfører også at flere organisasjoner og enheter og ledere samarbeider. Koordineringsproblemene blir gjerne løst i møter.

Når bedriftskulturer i de nordiske landene sammenlignes, sies det gjerne at man i Sverige er mer opptatt av å involvere og samsnakke seg til konsensus enn det man er i Norge og Danmark. Om dét kan føre til at det er enda flere møter i Sverige enn det er i Norge og Danmark, sier disse artiklene historien ingenting om.

Annonse
Annonse