Annonse
Equinors konsernsjef Eldar Sætre. Foto: Carina Johansen / NTB

Equinors USA-rapport: Styret og ledelsen skulle ha tatt grep tidligere

Equinors styre og ledelse skulle ha tatt grep tidligere, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen etter å ha mottatt en rapport om selskapets USA-virksomhet.

– Vi har fått en grundig og kritisk rapport. Vi har hatt store økonomiske tap som følge av investeringer i USA. Dette er i hovedsak drevet av en ambisiøs vekststrategi og for optimistiske prisforutsetninger, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor.

Blant hovedfunnene i rapporten er at selskapets vekststrategi i USA førte til for lite fokus på verdiskapning og kontroll.

Aktiviteten i den landbaserte virksomheten økte raskere enn det viktige støttesystemer kunne håndtere, ifølge rapporten.

– Burde tatt grep tidligere

Rapporten peker også på at ledelsen hadde begrenset erfaring innenfor landbasert virksomhet i USA og peker på en manglende kontinuitet i sentrale roller, noe som påvirket selskapets oppfølging og drift på en negativ måte.

– Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere, og det er nå styrets og ledelsens ansvar å sikre at vi tar læring fra dette, sier Reinhardsen.

Siden 2014 er det iverksatt omfattende forbedringstiltak som også ble rapportert til styret. Dette har bidratt til at internkontrollen i USA i dag er vesentlig forbedret, konkluderer rapporten.

Tap på 200 milliarder kroner

Statsautorisert revisor og partner Eli Moe-Helgesen i PwC har blitt leid inn av Equinor for å gjennomgå selskapets utenlandsinvesteringer i USA. Rapporten legges fram fredag klokken 11.

Bakgrunnen for rapporten er Equinors milliardtap i USA. Dagens Næringsliv avdekket tidligere i år at selskapet har tapt 200 milliarder kroner på investeringer i løpet av de siste 20 årene. Internrevisorer i Equinor viste til sløsing og rot i USA-driften.

Olje- og energiminister Tina Bru uttalte i etterkant av avsløringene at hun forventet at Equinor har ryddet opp i USA-satsingen sin. Bru har fått overlevert den ferske rapporten fra PwC.

Equinor selv har endret sine rapportrutiner i etterkant av avsløringene, og konsernsjef Eldar Sætre har sagt at han selv og styret har fulgt opp problemene.

På alvor

Konsernsjef Eldar Sætre sier at Equinor tar konklusjonene i PwC-rapporten på stort alvor. Han mener rapporten for mange er tøff lesning.

– Denne rapporten er tøff lesning for mange. Vi gjorde investeringer som ikke var robuste da markedet snudde, og vi burde ha avdekket kontrollutfordringene i den landbaserte virksomheten tidligere, sier han i en pressemelding.

– Vår jobb nå er å ta læring og konkretisere oppfølgingen av anbefalingene for å sikre at vi ikke kommer i samme situasjon igjen, sier han videre.

Annonse
Annonse