Annonse
Kine Kjærnet kommer fra Deloitte hvor hun har ledet avdelingen «Operational Risk and Transformation». Foto: KPMG.
Karrieresteg

Kine Kjærnet tas opp som partner i KPMG

Kine Kjærnet kommer fra Deloitte hvor hun har ledet avdelingen «Operational Risk and Transformation».

– Internkontroll, risiko- og virksomhetsstyring, governance og internrevisjon er områder i utvikling. Det blir stadig viktigere å kunne tilby kunder solid og fremtidsrettet rådgivning med fokus på dynamiske og digitale løsninger, som kan gi helhetlig og effektiv styring på tvers av organisasjonen, skriver KPMG i en pressemelding. 

Derfor styrker KPMG sin GRC-funksjon og Kine Kjærnet er fra 14. april 2020 tatt opp som partner i selskapet.

Hun vil få ansvaret for å lede og videreutvikle en avdeling med fageksperter.

KPMG har et av Nordens største miljøer innfor risikotjenester med over 160 ansatte. Foruten GRC-tjenester, leverer KPMG tjenester innenfor gransking, compliance, sikkerhet, bærekraft og helhetlig og finansiell risikostyring til både privat og offentlig sektor.

– Jeg er meget glad for at Kine har takket ja til denne rollen. Med Kine på laget får vi en dyktig fagperson med betydelig konsulenterfaring. Hun kjenner privat sektor, har god finansiell forståelse fra sin bakgrunn som revisor og et bredt kontaktnettverk. I tillegg er hun ambisiøs og en god personalleder, sier Jan Erik Gran Olsen, partner og leder for Risk Advisory i KPMG.

Kompetanse, mangfold og vekst

Kine Kjærnet har en Master of Arts Honors, International Business fra University of Edinburgh, samt er statsautorisert revisor med master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole.

Hun startet sin karriere som revisor i Deloitte og fortsatte deretter som rådgiver i Risk Advisory hvor hun blant annet jobbet med SOX, internkontroll, compliance og internrevisjon.

Fra oktober 2016 til desember 2017 arbeidet hun for Norges Bank Real Estate Management i London hvor teamet etablerte og bygget opp en funksjon for operasjonell risikostyring, internkontroll, compliance og sikkerhet. 

For Kjærnet er kompetanse, mangfold og vekst viktige årsaker til at hun valgte KPMG.

– Jeg ønsker å jobbe med de beste og jeg oppfatter KPMG å være et framoverlent selskap som både ansetter og utvikler sterk fagkompetanse. Jeg ser på KPMG som ledende med solide fagligmiljøer, både innen GRC, men også innen digital rådgivning og teknologi, noe som er en forutsetning for å lykkes med GRC i fremtiden.GRC er en avdeling i sterk vekst med gode utviklingsmuligheter. Jeg synes det er utrolig spennenende og motiverende å få være med å videreutvikle et team innenfor et område som jeg brenner for, sier Kjærnet og legger til: 

– Jeg oppfatter at KPMG satser på mangfold i kompetanse og har et meget internasjonalt arbeidsmiljø, noe som jeg mener er viktig for å lykkes. Mangfold gir bredere perspektiv og øker forståelsen av kunders utfordringer og behov, samtidig som det sikrer de beste løsningene.

 

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse