Annonse
Forsker Tom Karp ved Høyskolen Kristiania mener verdier utover rene økonomiske resultater har blitt mer sentralt i ledelse de senere årene.   Foto: Anita Myklemyr

Må ledere være gode mennesker?

Det skriver forsker ved Høyskolen Kristiania Tom Karp i DN 20. januar.

Han viser til at det toneangivende i ledelseslitteratur de siste årene har vært at ledelse først og fremst skal være effektivt. Karp knytter dette til kapitalismens vekst. Ledere skulle bruke ressursene effektivt, så bedriftens mål kunne nås med minst mulig bruk av ressurser.

Som kontrast setter han opp den klassiske filosofiens normative beskrivelse av ledelse. De fleste filosofene så ikke på ledelse som metoder eller verktøy, men en del av det å være godt menneske i et godt samfunn. Lederen skulle være god og fremme andre mål enn de rent materielle.

Samfunnsverdier viktigere

Karp mener å se en tendens til at slike tanker vokser fram igjen i dag. Blant annet viser han til World Economic Forums tanker om interessent-kapitalisme, der selskaper i tillegg til å følge finansielle mål også pålegges å styre etter felles verdier, inkludert miljømessige, sosiale og samfunnsmål.

Forskeren mener likevel at svaret på hva som gjør at noen er gode ledere som får andre til å følge seg og jobbe mot felles mål er sammensatt. Det handler om hvorvidt lederen passer godt til organisasjonen de leder, og en rekke enkeltegenskaper ved lederen, som blant annet evnen til å være til stede med mennesker, være utholdende og robust, men også det å være et godt menneske.

 

 

Annonse
Annonse