Ledelse

4 tips når du skal be om råd før en vanskelig beslutning

Før du ber om råd, husk at mange av dem du som leder har i din nærhet vil tape eller tjene på den beslutningen du tar.

Publisert Sist oppdatert

Lest om ledelse. I et innlegg hos Insead Knowledge skriver Narayan Pant - professor i praktisk ledelse og lederutvikling ved Insead - om det å rådføre seg med andre når man skal ta vanskelige beslutninger.

Han gir i innlegget følgende tips:

 • Søk råd hos folk som ikke selv har personlig interesse i saken
  Mange av menneskene i din nærhet kan vinne eller tape på de beslutningene du tar som leder. Dermed kan være nyttig å rådføre seg med noen utenfor bedriften, mener professor Narayan Pant. Det være seg for eksempel ledere fra andre bedrifter som man møter på lederutviklingsprogrammer eller i andre nettverk.

 • Søk råd hos folk som besitter relevant informasjon og innsikt
  Tilbakemeldingene har mer verdi når de kommer fra folk som har relevant informasjon om beslutningssituasjonen. De trenger ikke å være eksperter, men bør besitte en viss informasjon og innsikt, ifølge Insead-professoren. Han nevner andre ledere som har erfaring med vanskelige beslutninger som et eksempel.

 • Søk råd hos noen med uavhengige meninger
  I eksperimenter har forsøkspersoner en tendens til å gi de svarene de tror den som leder eksperimentet ønsker. De samme gjelder venner. De gir hverandre ofte de svarene de tror vennene vil ha, skriver Narayan Pant. Når du ber om tilbakemeldinger før en vanskelig beslutning, vil du imidlertid ikke at folk skal være «greie». Du vil ha ærlige svar som faktisk er til hjelp. Pant skriver om noen ledere i et nettverk som pleide å minne hverandre om at de måtte skulle ærlige når de ga hverandre tilbakemeldinger. Et annet grep var å gi skriftlig tilbakemelding før de møttes ansikt til ansikt.

 • Tenk mangfold når du søker råd
  Søk råd i miljøer som kan gi ulike perspektiver på problemstillingen, det være seg fra ulike bedrifter, bransjer og land. Kjønn og ulik utdanningsbakgrunn er andre mangfoldskriterier som kan gi flere typer innsikt.

Powered by Labrador CMS