Ledelse

Alt i et karriereløp kan ikke planlegges, noe av det som skjer skyldes rett og slett tilfeldigheter.

Flaks – en undervurdert karrierefaktor?

Hvorfor gjør noen lederkarriere? Hva forklarer deres vei til toppen? De fleste overser at det også kan skyldes flaks og tilfeldigheter.

Publisert Sist oppdatert

Det er heller ikke vanlig å skille mellom ulike typer tilfeldigheter og flaks og hvordan disse kan påvirke sjefers karriereløp. Celine Legrand, Christine Naschberger, Yehuda Baruch og Nikos Bozionelos har imidlertid sett nærmere på det, og resultatene av forskningen deres er publisert i en artikkel i European Management Review.

I alt 682 spørreskjemaer er blitt fylt ut av ledere som holder til i et stort, europeisk land og over halvparten av disse sjefene – over 60 prosent – oppgir at en tilfeldig hendelse har vært svært viktig for hvordan karrieren deres er blitt, heter det i en pressemelding fra franske emlyon business school.

De tilfeldige hendelsene tar ulike former:

  • Det personlige, for eksempel tilfeldige møter med mennesker som påvirker karrieren, personlige ulykker eller skader

  • Det organisatoriske, som å miste jobben eller måtte bytte arbeidssted på grunn av jobben

  • Hendelser på makronivå, for eksempel at en periode i politikken er over eller en global pandemi

De fleste av de lederne i undersøkelsen som rapporterte om en positiv tilfeldig hendelse, 95 prosent, sa at hendelsen på en eller annen måte hadde vært positiv for karrieren.

Noe av det som overrasket forskerne, var imidlertid at nesten 70 prosent av de lederne som oppga at de hadde opplevd en negativ hendelse, sa at dette samlet sett hadde hatt en positiv effekt på karrieren deres.

De resterende 30 prosentene opplevde at den negative hendelsen hadde negativ effekt.

Et annet funn var at de lederne som var mest fornøyde med egen karriere og mest tilfredse med sine nåværende jobber, var de som havnet i kategorien «hadde opplevd en negativ hendelse som endte opp med å ha positiv effekt på karrieren».

Vær åpen for å endre på planene

– Tilfeldigheter skjer ganske ofte, men det er ikke hver dag at en tilfeldig hendelse får stor innvirkning på karriereløpet til en leder, uttaler Nikos Bozionelos, professor i HR og organisasjon ved franske emlyon business school, i pressemeldingen.

Han fortsetter:

– Det er imidlertid svært sannsynlig at en person i løpet av sitt yrkesliv vil oppleve minst én tilfeldig hendelse som kan ha stor effekt på karrieren, og derfor er det viktig å ikke legge for stramme karriereplaner og bygge opp en robusthet som gjør at man kan møte potensielle endringer i karriereløpet på en god måte. Da kan tilfeldigheter vise seg å bli positive for karrieren, ikke negative.

Forskernes oppfordring er å se potensialet i uforutsette hendelser, og tilpasse seg. Det som i starten kan se negativt ut, kan da kanskje ende opp med å få positiv effekt.

Forskernes råd til ledere og arbeidsgivere, er at de bør gi ansatte mer støtte både i overgangsperioder og når tilfeldige hendelser oppstår. De er bra for de ansatte, og forskerne mener også det blant annet kan bidra til at man få beholde ansatte lenger og at de trives bedre.

Forskningen

Artikkelen «Chance events in managers' careers: Positive and negative events, their expected and unexpected outcomes» er skrevet av:

  • Celine Legrand - Audencia Business School
  • Christine Naschberger - Audencia Business School
  • Yehuda Baruch - Southampton Business School
  • Nikos Bozionelos - EM Lyon Business School

Folkene du har rundt deg betyr noe

Disse forskerne viser til at flaks og tilfeldigheter er emner som er lite omtalt i ledelseslitteraturen. Det er imidlertid eksempler på andre forskere som har vært opptatt av dette, om enn med en litt annen innfallsvinkel.

En av de mest kjente bøkene om ledelse som tar for seg flaks, kom tilbake i 2011 og er skrevet av amerikanske Jim Collins og norske Morten T. Hansen. Boka «Great by Choice», som handlet om lederskap under usikkerhet, i kaos – og om flaks.

Hvorfor lyktes noen selskaper og andre ikke? Collins og Hansen analyserte store datamengder, blant annet for å finne ut mer om flaksens betydning. De studerte i datasettene sine selskaper som gjorde det ekstremt godt, sammenlignet med markedet, og fant at disse selskapene hadde både flaks og uflaks.

Poenget deres er at de selskapene som gjør det best også er de som får mest mulig ut av flaks og tilfeldige hendelser, gjennom det Collins og Hansen omtaler som «fanatisk disiplin» - herunder verdier, prestasjonsnormer og metode, «produktiv paranoia» - som innbefatter å være kronisk på vakt for eventuelle farer og «empirisk kreativitet» - som handler om å ta beslutninger og gjennomføre tiltak på et solid grunnlag.

I boken skriver imidlertid Collins og Hansen også at en av de viktigste typene flaks er om man har flaks med å finne den rette mentoren, partneren, teamkompisen, lederen, vennen.

De skriver at en av de beste måtene å få mest mulig ut av flaks på, er å omgi seg med gode folk og bygge gode og varige relasjoner til disse menneskene. Folk som er villig til å ta risiko for deg, og som du selv er villig til å ta risiko for tilbake.

Powered by Labrador CMS