Ledelse

Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge, råder arbeidsgivere til å ta i bruk kunstig intelligens, men å ha noen retningslinjer for bruken.

Kunstig intelligens: – Opplæringen er i startfasen

Få arbeidstagere får opplæring i kunstig intelligens. Fredrik Syversen i IKT Norge er ikke overrasket.

Publisert Sist oppdatert

­En ny stor undersøkelse fra NHO viser at bruk av kunstig intelligens kan øke produktiviteten, men at mangel på kompetanse er en barriere for bruk.

Samtidig viser en internasjonal undersøkelse fra IT selskapet Salesforce at svært få arbeidstagere – færre enn 2 av 10 – faktisk får opplæring i bruk av nettopp kunstig intelligens. Blant deltagerne fra Norge er tendensen den samme.

Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge, er ikke overrasket over mangelen på opplæring i kunstig intelligens ute på arbeidsplassene.

– Opplæringen er i startfasen. Det er ikke mye verifisert kursmateriale tilgjengelig, men det kommer nok. Mye av dette er heller ikke så enkelt. Det gjelder ikke minst problemstillinger i skjæringspunktet opp mot opphavsrett, sier Syversen.

LES MER | Kunstig intelligens | Arbeidsgivere kan øke produktiviteten, men mangler kompetanse

– Trenger retningslinjer for ansattes bruk

I Salesforce-undersøkelsen forteller over halvparten av de norske som bruker kunstig intelligens på jobb at de ikke oppgir har brukt KI til å fullføre arbeidet de gjør.

Chat GPT ble lansert i 2022 og er den modellen mange forbinder med kunstig intelligens. Syversen tror det er mange som bruker denne modellen, og andre, på jobb uten at de nødvendigvis informerer ledelsen eller andre om det.

– Så lenge du ikke bryter opphavsretten eller handler uetisk på andre måter, så er det egentlig bare en annen måte å finne informasjon på. De færreste sier at de har googlet før de legger frem noe. Det er litt det samme.

– Men det er godt kjent at for eksempel Chat GPT kan servere brukerne feilinformasjon med den største selvfølgelighet?

– Slik er det med tradisjonelle søk også. Alt du googler deg frem til, stemmer ikke. Men vi bruker Google likevel.

Syversens mener imidlertid at arbeidsgivere bør ha noen retningslinjer rundt bruk, kvalitetssjekk og sikring av data ved bruk av KI.

Erfaringen hans er at det er få virksomheter som har det.

– Kom i gang. Bruk det

Syversen viser til at det skjer mye på sikkerhetsfeltet innenfor kunstig intelligens og at noen leverandører nå oppgir at man i enkelte modeller kan bruke KI uten at dataene man legger inn brukes til å lære opp modeller som brukes av flere.

– Hva angår sikkerhet og forretningskritisk informasjon, så er det å bruke KI som inngår i programvarekjøp som arbeidsgiver har foretatt noe annet enn å «herje rundt» på den nettbaserte løsningen til Chat GPT, sier Syversen.

– Microsoft gir i sin nye Copilot flere garantier rundt risiko, og dette vil sikkert også komme i andre løsninger. Men hadde jeg vært arbeidsgiver, ville jeg lagt noen føringer rundt bruk av blant annet den åpne Chat GPT. All informasjon selskapet besitter bør ikke inn der, og man skal være oppmerksom på opphavsrett. Bryter du den, kan du stå til ansvar.

Mulig risiko til tross. Syversen oppfordrer alle ledere til å bruke kunstig intelligens; innen gitte rammer.

– Det ligger store muligheter i KI-verktøyene. Gjennom å prøve og feile kan du vinne erfaringer om både positive og negative sider. Når du har gjort det, kan du gå i gang med å lage retningslinjer for virksomheten. Utfordringen nå er at mange ikke skjønner så mye av hva er dette er. Så, kom i gang – og bruk det.

Powered by Labrador CMS