Ledelse

Kunstig intelligens har gått fra å være noe maskiningeniører og IT-folk holdt på med til å bli noe som er tilgjengelig for den enkelte ansatte og leder.

Lær deg å bruke ChatGPT: 5 nyttige tips

Den er upålitelig og gjør ikke hele jobben for deg, men ChatGPT er like fullt en digital assistent som kan gjøre deg langt mer produktiv på jobb. – Prøv, råder Per Kristian Bjørkeng.

Publisert Sist oppdatert

Utvikle ideer, løse problemer, skrive tekster, programmere, analysere, skape argumenter for markedsføring og salg. ChatGPT er den mest kjente kunstig intelligens-teknologien, og det finnes nesten ikke den ting du ikke kan spørre ChatGPT om, skal vi tro Per Kristian Bjørkeng.

Han er teknologijournalist i Aftenposten og forfatter, og liker å beskrive ChatGPT, som en hjelpsom, men slurvete allviter.

– Det er mange som ikke tør å bruke ChatGPT fordi den kan slurve, men samtidig er det utrolig verdifullt å ha tilgang på en hjelpsom allviter. Selv om den slurver. Du må kvalitetssjekke informasjonen du får, men den kan gi deg et annet og bedre startpunkt enn før. Du kan bli mer produktiv. Å tenke at dette er for skummelt, er en oppskrift på å bli akterutseilt, sier Bjørkeng, som har skrevet boken «Knekk ChatGPT-koden».

Der viser han hva ChatGPT kan brukes til, gir innsikt i hvor risikoen ligger og deler konkrete og nyttige tips om hvordan du går fram for å nyttiggjøre deg teknologien.

– Ikke siden internett kom, har det vært et så stort teknologisk skifte som vi ser nå. Kunstig intelligens har gått fra å være noe maskiningeniører og IT-folk holdt på med til å bli noe som er tilgjengelig for den enkelte arbeidstager og leder, sier forfatteren.

Foto Skjermdump ChatGPT

NB: Nederst i artikkelen finner du 5 konkrete, nyttige råd om hvordan du kan skrive gode instrukser i ChatGPT.

ChatGPT er ingen søkemotor

Det finnes flere alternativer til ChatGPT, blant annet Perplexity.ai, som kombinerer ChatGPT og søk. I denne artikkelen skal vi imidlertid holde oss til «standard» ChatGPT. Vi ser også bort fra ulike bedriftsinterne modeller, og koblinger mellom språkmodeller og andre programmer. Hensikten her er å gi noen tips om hvordan ChatGPT kan brukes i hverdagen; noe som også er overførbart til andre modeller.

Hvis du vil prøve ChatGPT 3,5, så er det er gratis, mens ChatGPT-4 er en oppgradert versjon som koster rundt 200 kroner i måneden. Det finnes også ulike løsninger for kollektiv tilgang for bedrifter som man kan abonnere på. Bjørkeng anbefaler ChatGPT-4 eller ChatGPT Plus; som er en ytterligere forbedret versjon. Mens ChatGPT 3,5 er trent på data frem til 2021, er ChatGPT-4 trent på nyere data, har flere funksjoner og gir bedre resultater. Hvis du vil ha en gratisløsning, anbefaler Bjørkeng copilot.microsoft.com istedenfor gratisutgaven av ChatGPT. Den er mer oppdatert og svarer bedre.

Det som møter deg når du logger inn i begge versjonene, er et blankt felt med en markør. Derfra er alt opp til deg.

– Den største mentale utfordringen er å venne seg til alt du kan bruke ChatGPT til, sier Bjørkeng. Å instruere den er imidlertid ikke helt rett frem.

ChatGPT ikke er en tradisjonell søkemotor som søker på internett, og brukes heller ikke på samme måte. ChatGPT er, litt enkelt sagt, en språkmodell som har fått tilført enorme mengder data fra internett og andre kilder. Modellen er så blitt trent til å kjenne igjen mønstre i disse enorme dataene.

Det ChatGPT gjør, etter du har skrevet inn en instruks til den, er å sannsynlighetsberegne seg frem til et svar på grunnlag av dataene den er trent på. Den leter seg altså ikke frem til en kilde på internett, slik vi er vant til.

Gode spørsmål gir best svar

Det som kanskje viktigste lærdommen i Bjørkengs bok er at nytten og verdien på svarene fra ChatGPT i stor grad avhenger av kvaliteten på spørsmålene. Det er altså et viktig poeng å lære seg å stille spørsmål på en god måte.

I det blanke feltet som møter deg når du logger inn, skal du skrive en instruks (det som på engelsk kalles prompt). I et tradisjonelt Google-søk gir korte stikkord best treff. Hos ChatGPT er trikset å legge mer arbeid i instruksene: Skriv langt, vær spesifikk og tydelig, klargjør hensikten og legg inn føringer som viser hva slags format tone og stil modellen skal bruke i svaret sitt.

Ofte må du gi oppfølgende instrukser hvor du spesifiserer og/ eller utvider det du spør om for å få det svaret du er ute etter. Du kan med fordel også korrigere modellen, eller be om flere detaljer. (Se egen artikkel med utdypende tips).

ChatGPTs spesialitet er ifølge Bjørkeng å ta hensyn til alle momenter, selv i svært lange instrukser. Språket du bruker når du skriver instruksene, kan sammenlignes med språket du bruker i en samtale med et menneske. Modellens svar vil også ligne på noe et menneske kunne sagt.

Ideer og oversettelser

ChatGPT kan gjøre mye forskjellig. Du kan be ChatGPT om å liste opp tre punkter til deg som du bør huske i en kommende medarbeidersamtale. Du kan lime inn en engelsk tekst og be den oversette til norsk. (Ifølge Bjørkeng oversetter den bedre enn noe annet program som hittil er laget for formålet.) Du kan be den oppsummere, komme med ideer, fakta og resonnementer. Du kan be den lage et utkast til et brev, som gjør at du selv skriver ferdig brevet langt raskere enn du ellers ville gjort. Du kan også be ChatGPT om å forslag til å løse sosiale dilemmaer der to mennesker står mot hverandre og det ikke finnes noe fasitsvar. Her har undersøkelser ifølge Bjørkeng vist at folk foretrekker et maskingenererte svar fremfor menneskesvar.

– Sosiale dilemmaer er noe ledere ofte kan møte. ChatGPT kan ikke løse dem, men den kan likevel være en interessant som kilde for en leder, sier forfatteren.

Han forteller også at betalversjonen av ChatGPT i en studie ble testet opp mot juss-studenter i USA. De skulle løse en eksamensoppgave, og ChatGPT endte med sine svar blant de 10 prosent beste på kullet. Det illustrerer mulighetene. Men selv om ChatGPT kan levere glitrende svar, så kan den også gjøre grove feil.

– Ledere er i en posisjon der de og virksomheten skal levere kvalitet, og må sørge for at bruk av informasjon fra ChatGPT kvalitetssikres, understreker Bjørkeng.

– Lag retningslinjer

Ledere kan tilnærme seg bruk av ChatGPT på to måter. De kan få sin egen organisasjon i gang med utnytte de mulighetene ChatGPT gir, og lederne kan selv bruke ChatGPT som en personlig assistent.

Bjørkeng anbefaler å kombinere kursing og det å la ansatte og ledere som prøver seg fram. I tillegg er det viktig å lage noen retningslinjer for bruk av ChatGPT på arbeidsplassen.

Da han selv spurte ChatGPT-4 om hvem Per Kristian Bjørkeng er, så svarte den journalist og forfatter. Modellen kunne gjengi et par setninger om en bok han har skrevet, og påstod at boken heter «Algoritmens planet» og kom ut i 2020. Dette er feil. Boken heter «Kunstig intelligens – den usynlige revolusjonen» og kom i 2018. Når sånt skjer, sier man at modellen har generert en hallusinasjon.

– Du har beskrevet ChatGPT som en lystløgner i spaltene til Aftenposten?

– Ja, og jeg angrer litt på det. Jeg synes ikke det er så dekkende. Det den gjør er å presentere et plausibelt svar som er feil. Det er et sannsynlig svar, dette den har beregnet seg frem til, men det er i dette tilfellet feil.

Han mener at ansatte må få innsikt i at slike problemer finnes hos både ChatGPT og de andre språkmodellene.

– I retningslinjene må det komme klart fem at man ikke kan stole på maskinen. Det viktigste er å klargjøre at det aldri er ChatGPT som har ansvaret for dataene den produserer. Det er alltid menneskene som har ansvaret, og som må kvalitetssikre svarene.

40 prosent forbedring

Når Bjørkeng anbefaler å bruke et upålitelig verktøy som ChatGPT, så er det fordi han mener det kan gi bedre resultater. Han viser til en studie som fagfolk fra Harvard Business School med flere har gjort blant 750 konsulenter i globale Boston Consulting Group (BCG). Konsulentene fikk konstruerte, men realistiske arbeidsoppgaver som skulle løses både med og uten ChatGPT-4 som hjelpemiddel. Resultatene varierte etter hva slags oppgaver som ble gitt, men i snitt viste resultatene at kvaliteten på oppgaveløsingen økte med 40 prosent hos konsulentene som brukte Chat GPT-4.

– I tillegg gikk arbeidet 25 prosent raskere. Du får med andre ord mye igjen ved å bruke verktøyet, som i sin tur veier opp for at du kan gå i noen feller og må sjekke noen fakta, sier Bjørkeng, som imidlertid tar et lite forbehold:

– Man kan ikke forvente at alt kunnskapsarbeid blir 40 prosent forbedret bare ved at folk får tilgang til ChatGPT-4. I denne studien fikk konsulentene beskjed om å bruke ChatGPT, og de visste at det var en trygg setting. Dermed er det ikke helt realistisk, men funnene viser uansett at potensialet er enormt.

Det var de konsulentene som i utgangspunktet presterte på lavest nivå som forbedret resultatene sine mest ved bruk av ChatGPT.

Feil, fordommer og opphavsrett

ChatGPT kan servere gale svar med stor selvtillit og den kan videreformidle fordommer. Dette må man være oppmerksom på og ta høyde for. Det er også mange uløste problemstillinger rundt sikkerhet, personvern og opphavsrett. Avisen The New York Times har saksøkt OpenAI og Microsoft for brudd på opphavsretten, og mener at millioner av deres avisartikler er blitt brukt til å trene opp modellene. Det er også mange andre søksmål på gang.

Bjørkengs råd her og nå, er å unngå å legge inn sensitive bedriftsinformasjon, personsensitive opplysninger og helsedata i modellene. Det er imidlertid tjenester på vei ut der leverandørene garanterer for bedriftsintern informasjonssikring. Microsoft har akkurat nå åpnet sin tjeneste Copilot for alle brukere. Den er både basert på den siste modellen GPT-4 og har høyere informasjonssikring.

Mange frykter at kunstig intelligens, som er i stand til å justere egen aktivitet for å nå et oppgitt mål, har en egen vilje til å sette i gang ting. Det har den ikke, understreker Bjørkeng. Du må selv ta absolutt alle initiativer og sette i gang alle oppgaver, forklarer han.

Det er blitt skrevet mye om de problematiske sidene ved ChatGPT. Per Kristian Bjørkeng har også gjort dét, men i boken tar han til orde for at det er fullt mulig for en teknologi å være både banebrytende nyttig og problematisk samtidig. Han mener at det beste alternativet er å ta bruk de nye verktøyene med entusiasme, samtidig som vi alle bidrar med vårt til å begrense skadevirkningene.

– Vi sluttet ikke å bruke internett selv om det skapte mange nye problemer.

5 gode råd når du bruker ChatGPT

Her er fem gode tips fra Per Kristian Bjørkeng om hvordan du kan skrive gode instrukser i ChatGPT.

1. Skriv langt, tydelig og spesifikt

Skriv en lang nok instruks til å få med alle sentrale fakta i saken. Vær spesifikk når det gjelder alle detaljer, og tydelig på hva som er hensikten.

Eksempel: Bjørkeng ba ChatGPT skrive et klagebrev til et amerikansk selskap. I instruksen forklarer han: «Jeg har utilsiktet abonnert på tjenesten Speechify. Jeg trodde jeg skulle få tre dagers gratis abonnement (…) I stedet belastet de meg 29 dollar uten å la meg teste tjenesten først ...» Han fortsetter å beskrive detaljene i saken, og ber ChatGPT om å formulere en tekst der på engelsk han ber om å få pengene refundert.

2. Tildel modellen en rolle

Velg rolle, og be modellen skrive svaret som om den var en advokat, en journalist, en forfatter, en selger, en næringslivsleder eller lignende. Tenk igjennom hva du vil ha, er det salgsargumenter, en juridisk betenkning eller kanskje en skjønnlitterær tekst?

Eksempel: Bjørkeng innleder instruksen til klagebrevet med å beskrive rollen han vil at ChatGPT skal innta: «Du er en dreven advokat som er ekspert på amerikanske forbrukerrettigheter»

3. Velg format, tone og stil

Legg inn føringer som viser hva slags format, tone og stil modellen bør bruke i teksten.

Eksempel: «Forklar hva ChatGPT er med 100 ord». Du kan også be om eksempelvis tre argumenter for og imot en sak. Eller kanskje du vil ha en punktliste eller en oppsummering? Du kan også bestille for eksempel en munter eller formell tone. Poenget er å gi modellen mest mulig kontekst.

4. Be ChatGPT om å stille deg spørsmål / være kritisk

Å be ChatGPT stille spørsmål kan være en effektiv måte å gi en instruks på.

Eksempel: «Jeg er nybegynner på boligmarkedet som aldri har kjøpt et sted å bo før. Hvilke spørsmål er det alltid lurt å stille megleren?» Du kan også be modellen om å stille kritiske spørsmål til instrukser du lager. Et tredje triks er å spørre om modellen har forstått deg.

5. «Oppdra» modellen underveis

Gi beskjed hvis svaret ikke er godt nok. Vær mer spesifikk i instruksen din, be modellen om å utdype eller forandre tilnærming. Det må ofte flere spørsmål til for å få ønsket svar.

Eksempel: «Takk for svar, men jeg trenger mer informasjon. Kan du være mer spesifikk på spørsmål det er lurt for en barnefamilie å stille til eiendomsmegleren?»

***

Slik startet Bjørkeng en instruks der han ba ChatGPT 4 om å skrive et klagebrev til en amerikansk leverandør. Videre i instruksen, som er ganske lang, ga han flere utdypende detaljer og forklarte hensikten. Han ba om å få svaret på engelsk. Etter å ha fått første svar, gikk han videre og ba ChatGPT om å peke på spesifikke deler av lovverket. Neste brevutkast inneholdt henvisninger til lover, og var så godt at Bjørkeng bare skrev inn navn og dato og sendte det. Bare noen få minutter etterpå fikk han refundert pengene. Han fikk også en beklagelse fra selskapet.

Foto

«Knekk ChatGPT-koden», Kagge forlag

***

Kilde: Per Kristian Bjørkeng og hans bok «Knekk ChatGPT-koden. Lær å tenke nytt og ta i bruk tidenes kraftigste dataverktøy», Kagge forlag.

Powered by Labrador CMS