Annonse
Leder

Mindre risiko ved oljeleting

Marianne Marthinsen, som fronter Arbeiderpartiets i finanspolitiske spørsmål, mener det er grunn til å vurdere hvor stor risiko staten skal ta når det gjelder leting etter gass og olje. Oljeselskapene fikk 70 milliarder kroner i støtte fra staten for å lete etter olje på norsk sokkel fra 2013 til 2016, skriver Aftenposten. I dag dekker staten 78 prosent av kostnadene til selskaper som leter etter olje. Staten tar altså den største risikoen, men til gjengjeld må oljeselskapene betale en ekstra skatt fordi olje og gass gir så høy lønnsomhet. I fjor ble den alminnelige selskapskatten senket fra 25 til 24 prosent, mens særskatten for petroleum ble økt fra 53 til 54 prosent.

Marianne Marthinsen synes det er på sin plass å ha en løpende diskusjon om hvor stor risiko staten faktisk skal ta i letefasen.

Nytt signal

– Dette er i aller høyeste grad et nytt signal fra Arbeiderpartiet. Dette er faktisk et linjeskifte i partiets petroleumspolitikk, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elnar Remi Holmen (Frp).

Det er ikke sikkert oljeselskapene en gang faller av stolen om en slik vurdering blir satt i gang

Det var da voldsomt. Det kan ikke kalles et linjeskifte før politikken faktisk legges opp. Å vurdere om man skal dekke mindre av letekostandene og eventuelt redusere særskatten, er fornuftig. Det er ikke sikkert oljeselskapene en gang faller av stolen om en slik vurdering blir satt i gang.

Vi skal drive med olje og gass i Norge i flere tiår framover. Marianne Marthinsen er ikke i nærheten av å stille spørsmål ved dette. Vi må se i øynene at det hersker større usikkerhet enn tidligere om hvordan lønnsomheten vil være når det gjelder gass og olje i framtiden. Ikke minst stilles det spørsmål om lønnsomheten i Barentshavet der mye ev letingen skjer for tiden. I denne situasjonen er det naturlig at vi vurdere hvor mye staten skal investere i å lete etter olje og gass. Noe annet vil være uforsvarlig.

Det kan være det er formålstjenlig å redusere særskatten på olje. Det vil kunne gjøre det mer lønnsomt å hente opp mer olje fra de feltene hvor produksjon er satt i gang.

Miljøbevegelsen

Miljøbevegelsen er fornøyd med de signaler som kommer fra Marianne Martinsen. Men tro nå for all del ikke at Ap er kommet i tvil om det skal satses på gass og olje framover. Det vil Ap, men de er opptatt av å vurdere hvilke konsekvenser utviklingen innen energisektoren kan få for norsk økonomi. Det bør Høyre og Frp også være.

Det blir kamp om leterefusjonsordningen

Skulle Ap danne regjering med SV på laget, blir det kamp leterefusjonsordningen. Blir Ap også avhengig av støtte fra Miljøpartiet de grønne, må vi regne med at resultatet blir at staten tar en mindre del av regningen. Ap vil aldri gå med på disse partienes krav om at hele leterefusjonsordningen skal skrotes.  Ap vil ikke ha radikale endringer. Blir resultatet at staten tar noen prosent mindre av regningen, vil det være en endring oljeselskapene kan forholde seg til.

Vi skal over til fornybar energi, men vi skal ta dette gradvis. Oljebransjen trenger forutsigbare rammebetingelser. De kan leve med små skritt i den retning de vet det går – og det skal gå.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse