Annonse
Leder

Ansatte i topplederstrid

Berit Svendsen ble heiet fram som kandidat til å overta som konsernsjef i Telenor. Nå var det på tide at det ble en kvinne som fikk denne topp-posisjonen i norsk næringsliv. Styret valgte imidlertid å ansette hennes kollega, Sigve Brekke. Det ble en del oppstyr i etterkant, men Svendsen og Brekke fant ut av det. Brekke har ikke hatt noe ønske om å bli kvitt sin konkurrent til stillingen han fikk, fordi Svendsen viste at hun aksepterte styrets valg og har fylt sin plass i konsernledelsen på en god måte. Berit Svendsen er dyktig. Derfor har Brekke gitt henne økt ansvar. Hun har vært sjef for virksomheten i Norge de syv siste årene. I fjor fikk hun ansvaret for Danmark og Sverige i tillegg.

I Telenor er det ikke slik at en har en og samme lederposisjon hele tiden. Syv år i samme posisjon er lang tid i Telenor. Det skjer rett som det er at konserndirektører flyttes til en annen lederstilling. På denne måten får topplederne utvidet sin kompetanse. Samtidig åpner det muligheten for at nye kan slippe til, se virksomheten med nye øyne og kanskje gjøre noe på en bedre måte. Ved å flytte på dyktige ledere, er målet å skape kontrollert endring som forutsetter å gi forbedrede resultater.

Sigve Brekke ønsker å flytte på Berit Svendsen, melder NRK. Hun skal være tilbudt å overta ansvaret for virksomheten i Asia, den stillingen Sigve Brekke hadde da han ble konsernsjef. Det skal ikke Berit Svendsen være interessert i. Hun sier ikke noe annet til Dagens Næringsliv (DN) enn at hun har «verdens mest spennende jobb», at hun gleder seg til å gå på jobben hver dag og at hun har et normalt, godt samarbeidsforhold til Sigve Brekke. Sigve Brekke sier heller ikke noe en kan bli klok av.

Dette kan fort ende opp med en sak om en kvinnelig leder som ikke blir verdsatt, men som skal forflyttes mot sin vilje

Den stillingen som Svendsen er tilbudt, er ikke plassert i konsernledergruppen. Slik sett kan en forflytning oppfattes som en degradering.

Esben Smith, hovedtillitsvalgt for El-og it-forbundet sier til DN at de støtter Svendsen og at det er en dårlig ide å fjerne henne fra den stillingen hun har. Selv om Svendsen har måttet fronte store kostnadskutt, har hun gjort det til de ansattes beste. De ansatte ser på henne med positive øyne, hevder Smith.

Det er forståelig at de ansatte har meninger om hvem som skal være deres nærmeste sjef, men det er ikke slik at konsernsjefen skal involvere de ansatte i slike prosesser. Brekke har nok sørget for ryggdekning hos styreleder Gunn Wærsted, som ønsket å bytte ut Brekke i 2016. Det fikk hun ikke styret med på. Siden den tid har de to hatt «et normalt godt samarbeidsforhold», får vi tro. Når de ansatte uttaler støtte til Svendsen og i realiteten kritisere Brekke offentlig, bidrar de til å skape strid i toppledelsen i Telenor. Esben Smith burde nøyd seg med en mail til Brekke og Wærsted og latt være å kommentere saken offentlig. Det bidrar til å låse situasjonen. Nå spekuleres det i at det kan ende med at Svendsen eller Brekke må trekke seg dersom de ikke få bilagt striden. Det er negativt for et børsnotert selskap at det oppstår interne stridigheter i toppledelsen. De tillitsvalgte bidrar til å øke temperaturen og konfliktnivået. Det er ikke umulig at DN i morgen følger opp med eksterne støtteerklæringer til Berit Svendsen. Dette kan fort ende opp med en sak om en kvinnelig leder som ikke blir verdsatt, men som skal forflyttes mot sin vilje.

Det er ikke noe i hovedavtalen som gir de tillitsvalgte et mandat til å involver seg i konsernsjefens disposisjon av lederressursene på toppledernivå. De tar seg til rette når de kommenterer offentlig en sak de ikke har oversikt over. De ansatte skal ha innflytelse i et selskap, men ikke på den måten at de forsøker seg på en slags kampanje for Berit Svendsen, mot Sigve Brekke.

Berit Svendsen er den eneste som er igjen i ledergruppen Brekke arvet da han tok over som Telenor-sjef i 2015. I denne perioden har 15 ledere under Brekke sluttet. Noen har sluttet av private grunner, andre har forsvunnet ut som resultat av omorganiseringer og noen har sluttet fordi de ikke har vært enige i den strategien Brekke har valgt. Det har ikke vært dramatikk knyttet til at så mange ledere har sluttet. Også under den tidligere sjefen, Jon Fredrik Baksaas, skrev mediene om mange ledere som sluttet. Slik er det tydeligvis i Telenor.

De ansatte skal ha innflytelse i et selskap, men ikke på den måten at de forsøker seg på en slags kampanje for Berit Svendsen, mot Sigve Brekke

– Det er ikke unaturlig at det er utskiftinger i toppledelsen i selskaper av Telenors størrelse. Vi er stolte over at ledere i Telenor er attraktive både nasjonalt og internasjonalt, sier Sigve Brekke til E24. Han plages tydeligvis ikke av utskiftninger i ledelsen.

Brekke bør ikke la denne saken få balle på seg. Han bør i løpet av uken avklare Berit Svendsens stilling.  

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse