Annonse
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, statsminister Erna Solberg og justisminister Jøran Kallmyr synes å mene at det er helt greit å kaste en firebarnsmor ut av Norge etter 18 år i landet.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix  
Leder

Firebarnsmor kastes ut etter 19 år

Yasmin Kristensen kom til Norge for 19 år siden. Hun sa hun kom fra Somalia fordi det ville gjøre det lettere å få asyl. I virkeligheten kom hun fra Djibouti og hevder hun rømte fra et tvangsekteskap.

Selvsagt skulle hun sagt det som det var til norske myndigheter. Hun har gjort en grov feil. Livredde 19 åringer alene på flukt kan gjøre feil som de angrer bitter på i ettertid.

Yasmin giftet seg med en norsk mann for 15 år siden og fått fire barn. Slik sett burde hun fått diplom fra Erna Solberg som ivrer for at kvinner må sette flere barn til verden.

Yasmin vant i Lagmannsretten, men Høyesterett ga UDI rett til å utvise henne. Og Nav henger seg på. De krever at hun betaler tilbake 300.000 kroner som hun har mottatt i barnetrygd, kontantstøtte og foreldrepenger.

Dette er fullstendig kokkelimonke. Hun har da vitterlig fostret opp fire barn. Hun har ikke gjemt unna pengene.

Nav har anmeldt henne for svindel. NRK melder at hun torsdag er kalt inn til politiavhør.

«Du har vært klar over at du har fremmet krav om og mottatt ytelsene basert på en fiktiv identitet ... Vi har kommet frem til at du ikke hadde rett til noen av ytelsene du har mottatt», skriver Nav i brevet til Yasmin.

Skulle hun bli dømt for svindel, har Nav muligheten for å kreve tilbake all offentlig støtte hun har mottatt. Det kan beløpe seg til en og en halv million kroner.

Lagmannsretten mente at hensynet til de fire barna i alderen 6-14 år tilsa at hun ikke skulle utvises.

Høyesterett mener hun skal utvises og at barna ikke blir utsatt for uvanlig store belastninger. I dommen heter det at familien kan treffes i ferier og holde kontakten gjennom telefon og sosiale medier.

Yasmin Kristensen vil bringe saken inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Justisminister Jøran Kallmyr sier til NRK at hun bør utvises fordi vi ikke kan akseptere at noen jukser seg til opphold i Norge.

Å sende Yasmin ut av landet er oppskriften på å ødelegge en familie

Karin Andersen (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite synes utvisningen er urimelig og at det rammer uskyldige barn. Hun vil heller bruke bøter og fengsel som reaksjon.

Barnepsykolog Heidi Wittrup Djup sier til NRK at denne saken er så grov at den ikke er til å forstå.

Å sende Yasmin ut av landet er oppskriften på å ødelegge en familie. For Yasmin betyr det at hennes liv legges i grus. Hva skal hun ta seg til i Afrika etter 18 år i utlendighet – som gjeldsslave og med familien i Norge?

Yasmin har jobbet det meste av tiden. Nå må en familie med fire barn skal klare seg på en inntekt.

Det som faktisk skjer er at barna blir utsatt for omsorgssvikt i statlig regi. Ingen bør undre seg om flere i denne familien ender opp i det norske sosialsystemet etter den brutale behandling som myndighetene legger opp til.

Nav-saken viser hvor galt det kan går vi overlater til jurister å avgjøre menneskers skjebne. Det er nok av eksempler på at tilsyn fatter tvilsomme avgjørelser. For ikke å snakke om Eidskog kommune som forlangte en 26 måls tomt tvangssolgt fordi eierne skyldte 9, – ja du leste rett – 9 kroner i rente.

Politikerne vedtar lover. Jurister skal være opptatt av å følge dem til punkt og prikke.  Men det er for mange eksempler på at de ikke bruker hodet og at de fatter avgjørelser som er i strid med folks rettsoppfatning.

Det spørs om systemet lar seg forbedre. Politikerne elsker å vedta lover for tiden. Men når konsekvensene blir urimelige eller umenneskelige, må noen gripe inn.

Det som faktisk skjer er at barna blir utsatt for omsorgssvikt i statlig regi

I tilknytning til Sivilombudsmannen eller andre ombud, bør vi opprette et ««folkevett-organ» bestående av folk med godt rykte og god dømmekraft, men uten juridisk kompetanse. Deres rolle er å si i fra når juristenes avgjørelse bærer fullstendig galt av sted.

Høyesterett får si hva de vil. Samfunnet har ingen rett til å knuse en familie fordi en 19 åring løy om hvilket land hun fryktet fra. Dette er hykleri satt i system.

De skriftlærde brakte en gang en kvinne som var tatt på fersk gjerning i drive hor fram for Mesteren. De ville steine henne, men han sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første stein». Da forlot de henne og han ble alene igjen med kvinnen.

Dette er dagens «minneord» for familiepartiet KrF som for tiden sitter med ansvar for hvordan mennesker som har gjort noe de ikke burde gjøre, behandles.

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse