Annonse
Stortingsrepresentant Une Bastholm (Miljøpartiet De Grønne).  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Leder
Leder

Grønne på sidelinjen

Equinor vil vise vei for næringslivet ved å kutte drastisk i klimautslippene fra produksjonen. Samtidig starter produksjonen fra Johan Sverdrupfeltet der utslippene er under 10 prosent av normalen fra andre oljefelt.

Da kunne en forventet et aldri så lite «det er positivt» fra miljøbevegelsen.

For det mener det politiske flertallet og garantert en overveldende del av den norske befolkningen.

Men det sitter langt inne for toneangivende krefter innen miljøbevegelsen å gi Equinor den minste honnør for noe som helst. Equinor er definert som en «versting» i samfunnet og skal behandles deretter uansett.

Da Financial Times skrev om Johan Sverdrup rett over nyttårsskiftet, var Greta Thunberg raskt ute med å kritisere at et nytt, gigantisk oljefelt ble åpnet.

Når Bastholm, Thunberg og Lundberg skal diskutere oljepolitikk, bør de skjerpe seg

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug svarte med beskjed om at den unge klimaktivisten burde «hylle feltet».

Denne uken kunne Une Bastholm (MDG) fortelle at Sverdrup-feltet er et svik mot kommende generasjoner av to grunner:

– Fordi det er med på å forlenge fossilalderen og pøse mer olje inn i en verden der vi prøver å få ned bruken av fossilenergi. Men også fordi dette er en investering og en kostnad samfunnet tar på vegne av oljesektoren, sa hun.

Bastholms opptreden i rollen som profet og finansanalytiker står til stryk.

Bastholm mener ikke at norsk oljeproduksjon bør stanses til påske eller nyttår. Så lenge vi skal produsere olje og gass, bør det derfor skje fra Johan Sverdrup, fordi feltet er elektrifisert og utslippene av klimagasser meget små.

Hun hevder samfunnet påtar seg en kostnad på vegne av oljesektoren. Det har kostet å lete etter olje og bygge ut feltet, men det vil gi enorme inntekter både til Equinor og staten selv om produksjonen skulle stanse lenge før 2050.

Bastholm har selvsagt rett i at en ikke kan legge til grunn at feltet vil være i drift i 70 år. Vi får håpe vi kan klare oss ute olje og gass før den tid.

Det vi imidlertid med sikkerhet kan si, er at dette feltet vil være i drift så lenge det er etterspørsel etter olje og gass.

Produksjonen herfra vil være lønnsom selv om oljeprisen stuper. Om alle felt på norsk sokkel stenges ned, vil Johan Sverdrup putre og gå.

Naturvernforbundet vil heller ikke si noe positivt om Johan Sverdrup. Forbundets leder, Silje Ask Lundberg sier til Dagsavisen i dag, at feltet aldri burde vært planlagt, bygd eller åpnet.

Dette er en skivebom. Å bygge ut og drifte Johans Sverdrup er noe av det mest lønnsomme vi kan foreta oss selv om markedet skulle stupe og slutte å etterspørre olje før 2050.

Når Bastholm, Tunberg og Lundberg skal diskutere oljepolitikk, bør de skjerpe seg. De må ikke late som om de besitter en finansiell innsikt som Equinor og det politiske flertallet ikke har.

De må dessuten opptre med realisme. De må ikke late som om vi kan satse på andre områder med tilsvarende lønnsomhet.

Det finnes ikke noe som gir en slik avkastning som olje og gass. Så når olje og gassaktiviteten bygges ned, vil statens inntekter gå merkbart ned.

Så lenge det er etterspørselen Parisavtalen baserer seg på, hjelper det lite om Norge ensidig begynner å kutte i produksjonen av olje og gass

MDG har skaffet seg betydelig politisk innflytelse i Oslo. De har brukt den makten til å gjøre Oslo til en grønnere by.

Hvis MDG skal gjøre seg forhåpninger om å få innflytelse på politikken på nasjonalt plan, må de innse at det politiske flertallet ikke er i nærheten av å vedta en sluttdato for produksjon av olje og gass.

MDG, Naturvernforbundet bør bytte ut kamp mot oljeproduksjon med kamp for å få endret leterefusjonsordningen og ikke akseptere at leteområdet i Barentshavet flyttes nordover selv om iskanten gjør det.

De kan også engasjere seg for at Norge skal være med på initiativ i forlengelsen av Parisavtalen om å begrense tilbudet av fossil energi.

Erna Solberg har avvist dette fordi hun mener det kan forsinke prosessen med å få ned utslippene på grunnlag at Parisavtalen.

Det er en tvilsom antagelse.

Parisavtalen baserer seg på å etterspørselen etter olje og gass skal reduseres ved å innføre CO2-avgifter. Det burde ikke gjøre det umulig å forhandle om tiltak til tilbudssiden.

Så lenge det er etterspørselen Parisavtalen baserer seg på, hjelper det lite om Norge ensidig begynner å kutte i produksjonen av olje og gass.

Å gå foran med et godt eksempel vil ikke fungere. Slik er nå en gang verdensøkonomien skrudd sammen.

I Oslo har MDG vist at partier representerer en politikk som er gjennomførbar. De bør konsentrere seg om det som er gjennomførbart også på nasjonalt plan.

Annonse
Annonse