Annonse
Smittesituasjonen i Oslo som gjør at R-tallet ligger over 1, kan ikke brukes som argument for at strengere tiltak bør innføres i områder der de ikke har smitte, skriver Magne Lerø. Foto: Berit Roald / NTB
Leder
Leder

Smittevern som trussel mot lokaldemokratiet

Ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), kritiserer regjeringen for de nye nasjonale smittevernreglene som er innført. Hun frykter at folk vil slutte å følge regjeringens råd og påbud fordi folk ikke forstår begrunnelsen for tiltakene.

I Trondheim har de ikke hatt noe nye smittede de siste fem dagene. De sier de har full kontroll over smittesituasjonen og beredskap for å slå smitten rast og effektiv ned om det skjer et utbrudd.

Ottervik peker på at det må være samsvar mellom situasjon og tiltak og at det er kommunene som må innføre strengere tiltak når det er nødvendig.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) raser over nye, nasjonale innstramminger og betegner i en samtale med Nationen kompensasjonsordningen til kommunene som latterlig lav.

Både NHO og Virke peker på at mange bedrifter, særlig innen reiselivsnæringen, står på kanten av stupet.

Han viser til at de nylig har slått ned et utbrudd og at smitten er synkende. De vil selv ha styringen med nye smitteverntiltak.

Både NHO og Virke peker på at mange bedrifter, særlig innen reiselivsnæringen, står på kanten av stupet. De nye tiltakene vil bety at de ramler utfor.

For regjeringen har ingen nye støtteordninger å komme med. De viser til de ordningen vi alt har.

De nye rådene og reglene gis etter det er blitt kjent at Aps nestleder, Bjørnar Skjæran, og Erna Solberg ikke følger det regjeringen vedtar.

Folk er provosert, særlig de som bor i kommuner der de praktisk talt aldri har hatt smitte og hvor det knapt kommer noen påsketurister.

Regjeringen gir nå råd om at man ikke bør reise fra et område som er hardt belastet til et område med mindre smitte. Om det betyr at Bent Høie lar være å reise til Stavanger eller Erna Solberg til Bergen, vil tiden vise.

Regjeringens strøm av tiltakspakker er begrunnet med at vi må få R-tallet ned og at kapasiteten i helsevesenet ikke må sprenges.

Det er i dag 303 kommuner som ikke har økende smitte. Flere av de kommunene som venter tilstrømning av folk til hyttene sine i påsken, har vedtatt strenge regler.

Reglene varierer noe fordi alle kommuneoverleger og politikere ikke vurderer situasjonen likt. De tar hensyn til lokale forhold. Slik skal det være når lokaldemokratiet får fungere.

Nå brukes utbruddet i Askøy som et eksempel på hvorfor det bør innføres strengere nasjonale regler. Kommunen er i ferd med å få kontroll over utbruddet. Det som skjer her en enda et eksempel på at kommunene klarer å gjøre den jobben de er satt til.

Smitte er et problem i Oslo og noen kommuner på Østlandet. Det er sykehusene i disse områdene som er hardt belastet. Sykehusene ellers i landet håndterer situasjonen.

Norge har rundt 5,4 millioner innbyggere. Rundt 700 000 av dem bor i Oslo. Dagens statistikk viser 429 smittede i Oslo og 655 smittede i landet ellers.

I Oslo hvor omtrent 13 prosent av landets befolkning bor, har de altså om lag 40 prosent av all smitte.

I Oslo har de fem bydeler i øst som har om lag 3 ganger så mye smitte som bydelene i vest.

Oslo har hatt strenge tiltak i månedsvis. Her øker også antallet sykehusinnleggelser jevnt og trutt.

Det er derfor høyst usikkert hva som er effekten av å stenge butikker og utesteder.

Slik sett kan det argumenteres for at Oslo trenger enda strengere tiltak. Men smittesituasjonen i Oslo som gjør at R-tallet ligger over 1, kan ikke brukes som argument for at strengere tiltak bør innføres i områder der de ikke har smitte.

Smittetrykket i Oslo og Viken er over 600 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. I Trøndelag og Møre – og Romsdal er det under 30.

Oversikter fra Folkehelseinstituttet viser at folk først og fremst blir smittet hjemme. I liten grad på serveringssteder, i butikker eller på arrangement der en følger strenge smitteverntiltak.

Det er derfor høyst usikkert hva som er effekten av å stenge butikker og utesteder.

Byrådslederen i Bergen, Roger Valhammer, advarte for et par uker siden mot å forby alkoholservering på utesteder. Han var overbevist om at det fører til at folk i større grad samles privat der en i mindre grad følger smittevernreglene.

Fagfolk kan ikke levere dokumentasjon som viser at Valhammer tar feil.

Det kan hende det hjelper litt å stenge for servering av alkohol. Da er det verd å forsøke det i områder der smitte virkelig er et problem, men ikke i områder der de ikke har smitte eller lite tyder på at de vil få det.

Når tiltak basert på en «bedre føre var enn etter snar»-holdning kjøres fram som nå, oppleves det som ulegitimert maktbruk fra myndighetenes side.

Opposisjonen har stort sett sittet stille i båten og latt regjeringen få styre med tiltakene. De har hatt så pass stor oppslutning i befolkningen at de ikke har tatt sjansen på å kritisere regjeringen.

Selv om ordførere nå rykker ut med sterk kritikk, går de ikke lenger enn å kreve at det legges mer penger på bordet til de som rammes. Det er et risikofritt standpunkt.

For mange bedrifter og arbeidstakere har skaden alt skjedd. Kompensasjonsordningen dekker på ingen måte de tapet de påføres som følge av at virksomheten stenges ned og ansatte permitteres.

I Oslo må det være slik. I flere andre kommuner også. Men i en rekke kommuner kan ikke nedstengningen forsvares.

Regjeringen ruller ut en rekke uforholdsmessige tiltak og skaper enda mer forvirring om hvilke regler som gjelder.

 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse