Leder

Statsminister Erna Solberg (midten), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (til v) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse om nye koronatiltak etter nyttår.

Fagfolk mot korona-innstramning

Kritikken fra Bufdir-leder Mari Trommald bør være enn vekker for regjeringen. Den må slutte med hasteinnføring av nasjonale tiltak i områder der det ikke er smitte.

Publisert Sist oppdatert

Lederen for Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Mari Trommald, som også er leder for koodineringsgruppa for sårbare barn og unge, kritisere i Politisk kvarter på NRK regjeringen for å ha innført rødt nivå på ungdoms- og videregående skoler over hele landet.

– De rådene som fagmiljøene har kommet med, helt fra begynnelsen av april i fjor, er at vi ikke skal bruke generelle, forebyggende tiltak som smitteverntiltak for barn og unge fordi vi mener det er uforholdsmessig, sier Trommald.

Hun peker på at en må veie fordelene ved smitteverntiltaket opp mot de konsekvensene det faktisk har at de barna som strever mest ikke kommer seg på skolen.

Også Frp-nestleder Sylvi Listhaug er sterkt kritisk til innføringen av rødt nivå som et nasjonalt tiltak. Hun mener beslutningen må overlates til kommunene, som kan innføre rødt nivå når smittetrykket blir høyt.

Det er påfallende at Senterpartiet har gått i hi i denne saken

Det er påfallende at Senterpartiet har gått i hi i denne saken. De pleier benytte enhver anledning til å advare mot sentralisering og vil heller la kommunene få økt ansvar.

Grunnen til at Sp ligger lavt må være at de ikke mener det er noe å vinne på å ta til orde for mindre strenge nasjonale tiltak

Ap virker også livredde for at noen skal komme på den tanken at de ikke vil være strenge nok. Det er Frp som fører den mest konsekvente og selvstendige opposisjonspolitikken når det gjelder koronatiltak.

Frp var ført ute med å kreve strengere kontroll og testing ved grensene. Det er kommet på plass omtrent fem måneder seinere. Ap hengte seg etter hvert på dette kravet.

Frp sa seg uenig i «hull i hodet»-reglene om at det ikke kunne være mer enn 50 til stede i kirker fordi kirkebenker ikke kan regnes som fastmonterte og folk kunne «skli mot hverandre».

Frp henger seg nok på kravet fra de rødgrønne om at regjeringen må gi økt støtte til de som rammes av koronainnstramningene.

Opposisjonen forsøker å gjøre et poeng ut av at regjeringen var for seine med å innføre de de siste innstramningstiltakene. Det er en meningsløs kritikk. Regjeringen brukte få timer på å fatte beslutning etter råd og innspill fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Opposisjonen bør ta inn over seg at det er fagfolkene som må levere premisser og råd. Vi er ikke tjent med at politikere hiver seg på tiltaksbølgen før fagfolk har rukket å analysere situasjonen.

Når opposisjonen nærmest gir inntrykk av at de ville prestert et raskere tempo enn regjeringen når det gjelder vaksinering, er det mest til å smile av. Det er ikke politikere som styrer vaksinetempoet. Det er det heller ikke Folkehelseinstituttet som gjør. Det er kommunene.

La oss slippe å få et spørsmål i Stortinget om hva kommunalministeren kan gjøre for at vaksineringen kan gå raskere. Svaret er «ingen ting».

I Norge har vi et regulert arbeidsliv, med begrensninger når det gjelder overtid og strenge kompetansekrav til hvem som kan bidra både med testing og vaksinering.

Norsk helsevesen løper ikke fortest, men vi er gode på system og trygghet. La oss nå vente en ukes tid før vi konkluderer med at Norge er treigest i Europa med å vaksinere.

At Sp tenker høyt om at vi kunne fått flere vaksiner raskere om vi ikke hadde hatt noen EØS-avtale, får vi putte i boksen «spekulasjon». Det hjelper ikke om de henviser til Mexico, Israel og Canada.

Og Aps tanker om at regjeringen kanskje ikke har gjort nok for å skaffe alle de vaksinene vi trenger, får vi putte i boksen «noe må man ha å si».

Det opposisjonen bør ta stilling til, er kritikken fra Mari Trommald.

Nå rammes bedrifter, barn og unge uten en god nok begrunnelse.

Smitten er høy i Oslo. Her kan de tiltakene som er innført forsvares. Det kan de for tiden ikke i Bergen. Her er R-tallet nå 0,7. De har kontroll på situasjonen.

I Bergen hadde de lenge alt for høy smitte. Byrådet viste at de var i stand til å få kontroll ved å innføre strenge tiltak. Det kan de gjøre igjen om det bli behov for det.

Sårbare barn og unge i Bergen trenger ikke å rammes enda hardere i januar.

Regjeringens nye nasjonale tiltak er meningsløse i områder der de ikke har smitte. Helseminister Høies påpekning av at de når som helst kan få det, holder ikke. Hvis det skjer, skal kommunen innføre strenge tiltak. Vi har ikke et eneste eksempel på at en kommune ikke har maktet å få kontroll over smitten.

Nå rammes bedrifter, barn og unge uten en god nok begrunnelse. Det holder ikke å si «holde dere hjemme» fordi dere kanskje kan bli smittet. Å holde alle barn og unge borte fra skolen er tvilsomst selv i Oslo.

Powered by Labrador CMS