Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun burde fått oppdraget med å lage en revolusjon i norsk skole.
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun burde fått oppdraget med å lage en revolusjon i norsk skole.

Magne Lerø: Ap fomler – løser ikke problemene i skolen

Ap klarer ikke frigjøre seg fra systemene de har vært med å utvikle. Derfor blir grepene de nå vil ta, i skolen for eksempel, et slag i luften.

Publisert Sist oppdatert

LEDER. Landsstyret i Arbeiderpartiet behandler i dag en slagplan som skal stanse velgerflukten fra partiet. Ap-nestleder Jan Christian Vestre, som har ledet arbeidet, trekker fram fem punkter i en samtale med NRK.

  • Arbeid til alle, utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom.

  • Kontroll over kraften, offentlig kontroll og eierskap over hva som bygges ut, mer politisk styring over disse ressursene.

  • Trygghet: Bekjempe gjengkriminalitet og gjengvold, trygge landets grenser, ruste opp Forsvaret.

  • Fellesskolen skal ha kvalitet, læreren skal igjen bli sjef i klasserommet. Mer disiplin og fokus på læring.

  • Velferd av høy kvalitet uansett hvor du bor i landet. Så god kvalitet i vårt felles velferdstilbud at folk ikke skal trenge å kjøpe private alternativer for å få det beste tilbudet.

Greit nok, men dette har vi da hørt før. Det ligger ingen merkbar kursomlegging her. Det kan selvsagt komme etter hvert. Det som er nytt, er at regjeringen vil øke bevilgningene til Forsvaret med svimlende summer.

Ap varsler også at partiet vil ta nye grep for å bekjempe vold i skolen, skape et bedre læringsmiljø og styrke lærerens posisjon.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har ved flere anledninger understreket at lærere har rett til et arbeidsmiljø hvor de ikke blir utsatt for vold og trusler om vold. Hun inviterer KS til et samarbeid om å trygge lærernes arbeidssituasjon.

Regjeringen varsler også at den vil endre bestemmelsen om at lærere ikke skal gripe inn fysisk for å stoppe elever. Det skal de fra i høst kunne gjøre om elever er i ferd med å gjøre skade eller å utøve vold.

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, sier til Klassekampen i dag at det regjeringen foreslår ikke er nok for å sette en stopper for volden i skolen

I den nye opplæringsloven, som skal gjelde fra august, skal rektor kunne avvise at klager på lærere som er åpenbart grunnløse, sendes til Statsforvalteren for behandling.

Dette er også et skritt i riktig retning. Men det er bare et museskritt.

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, sier til Klassekampen i dag at det regjeringen foreslår ikke er nok for å sette en stopper for volden i skolen.

Når Utdanningsforbundet mener det, har regjeringen alt tapt. En og annen lærer med stor tiltro til egen styrke, kan resolutt komme til å gripe fatt i en elev som utøver vold. Problemet er at paragraf 9A i loven om opplæring ligger fast. Den skal sikre elevene et trygt skolemiljø, blant annet ved at elevene har rett til å klage til Statsforvalteren i saker der lærere griper inn i situasjoner i klasserommet. I tilfeller hvor det er tvil om hvorvidt en lærer har krenket en elev, skal elevens subjektive vurdering legges vekt på.

Lærere vil ikke ende oppi en klagesak til Statsforvalteren som kan ende med en «dom» for krenkelse. Derfor velger lærere å være forsiktige. De vil ikke risikere å bli anklaget for krenkelser basert på hva elever føler. Det var her regjeringen skulle skåret igjennom og vist at den mener alvor med at lærerens posisjon skal styrkes. Bestemmelsen om at elevers følelser skal saksbehandles på statsforvalternivå, viser hvor liten tillit myndighetene har til lærere og rektorer.

Når regjeringen, som sier den vil ha en tillitsreform, ikke klarere å vise tillit på dette området en gang, demonstrerer den at tillit er mer prat enn faktisk endring.

Aps problem er at de sitter fast i de systemene og ordningene de har vært med å utvikle. De siste tiårene er det elevens rettigheter det har handlet om. Lærernes autoritet er bygget ned. Skolen som læringsmiljø forfaller. Rekrutteringen til læreryrket svikter.

Det trengs omfattende endringer i norsk grunnskole, men regjeringen våger ikke å ta tyren ved hornene. Det som må skje, er at elevers rettigheter må vike for å få styrket lærerne og skoleledelsens autoritet.

Lærere og skoleledelse må få bruke mindre tid på å dokumentere at elever får det de har rett til.

Regjeringen har en kunnskapsminister som ser problemene. Ap bør gi Kari Nessa Nordtun i oppdrag å planlegge en revolusjon i norsk skole, i tett dialog med Utdanningsforbundet. Vi kommer til å fortsette i samme spor med det regjeringen har bragt til torgs så langt.

Powered by Labrador CMS