Leder

Sykehusstrid splitter Ap

Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen må snu. Ap tåler ikke en valgkamp preget av en sykehusstrid som øker i intensitet.

Publisert Sist oppdatert

Man kan alltid stille spørsmål om når et vedtak politikere fatter er endelig, fordi det alltid er en mulighet for politiske helomvendinger.

Det er for eksempel gjentatte ganger gitt beskjed om at Y-blokka skal rives. Men noen aksjonerer fortsatt som om det bare er en meningsytring fra en statsråd og ikke et vedtak i en regjering.

Så lenge det er liv, er det håp- så lenge ikke gravemaskina er i gang, er det bare å kjøre på. Slik tenker aksjonistene.

Å holde fast på den avgjørelsen som er fattet når det gjelder oppføring av sykehusbygninger i Helse Sør-Øst, kan bli skjebnesvangert for Ap og Høyre.

Det er egentlig bestemt at Ullevål sykehus skal nedlegges. Området skal selges og sykehusene på Aker og Gaustad skal bygges ut.

At fagfolk er imot større endringer i sykehusvesenet, er normalt. Det tar politikerne med i beregningen.

At pasientgrupper reagerer, er de også vant til. Da henger gjerne noen politikere seg på. Problemene oppstår når det skjer en splittelse innad i et parti, og særlig når det skjer få måneder før kommunevalgkampen skal gå av stabelen.

Når Bent Høie, Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen er enige i de planene som Oslo Universitetssykehus og styret i Helse Sør-Øst har lagt fram, skulle en tro saken var avgjort.

Det er den ikke.

Tvilen om Helse Sør-Øst har fattet en riktig beslutning har sneket seg inn helt opp til styret i foretaket. De holder fast på at de skal bygge på Gaustad og Aker og legge ned driften på Ullevål.

De har imidlertid åpnet for å «belyse» Ullevål som alternativ, men ikke utrede det. Dette vedtaket inviterte tilhengerne av Ullevål til fornyet kamp.

"Det er «illusorisk å tro at vi kan få tre nye sykehus i Oslo nå»

I Dagsavisen i dag står de to Ap-nestorene når det gjelder sykehus i Oslo, Tove Strand, tidligere sosial- og helseminister og direktør ved Ullevål sykehus, og Gro Balas, tidligere byråd for helse i Oslo, fram med kritikk av ledelsen i eget parti.

De sparer ikke på kruttet. «De driver ren feilinformasjon», sier Tove Strand. Hun avviser at de vil tape tid om de utreder Ullevål. De to mener det bare er å gå i gang med byggeplanene for Aker og så for en vurdere om det beste alternativer er å bygge nytt på Gaustad eller Ullevål.

De to reagerer skarpt på Støres uttalelse om at det er «illusorisk å tro at vi kan få tre nye sykehus i Oslo nå».

Eilef Holte som er en nestor i kvalitetssikring av store statlige byggeprosjekter, mener beslutningsgrunnlaget for bygging av nye sykehus i Oslo, er mangelfull.

Han fatter ikke at Helse Sør-Øst våger å bygge for så mange milliarder uten en forsvarlig risikoanalyse og uten at det vurderes om det kan finnes et bedre alternativ.

For 10 år siden bestemte Helse Sør-Øst at Aker sykehus skulle nedlegges. Ved dannelsen av Oslo Universitetssykehus (OUS) var det et mål å samle mest mulig aktivitet i et nytt sykehus bygning.

Siri Hatlen kastet kostene som administrerende direktør fordi det ble for mye fram og tilbake rundt finansieringen både av drift og investeringer knyttet til OUS.

Kongstanken til nåværende direktør, Bjørn Erikstein, var på bygge et nytt gigantsykehus på Gaustad. Det ble for dyrt.

Nå har en endt opp med å selge tomten på Ullevål for å få finansiert nybygg på Gaustad og Aker. Motstanderne av planene mener det blir billigere å beholde noen av bygningene på Ullevål og bygge nytt.

Innvendingene mot å bygge på Gaustad er at tomten ikke er stor nok til framtidige utvidelser.

Problemet er manglende tillit til de som styrer sykehus-Norge

Carl I. Hagen slapp for et par uker siden katta ut av sekken i en kommentar til Dagens Næringsliv: «Vi er nå blitt skeptiske til de som planlegger sykehus, blårussen i Helse Sør-Øst og departementet.

De lager sykehus som er for små fra starten av. Vi ser det nå med Østfolds nye sykehus, som vi har sett det på Ahus før. Ahus skulle være mer enn stort nok, hørte vi, og det begynte med korridorpasienter med en gang».

Problemet er manglende tillit til de som styrer sykehus-Norge. Bjørn Erikstein var ekspedisjonssjef i helse- og omsorgsdepartementet fram til 2011 da han ble direktør for OUS.

For Hagen hører han til den gruppen som har feilberegnet.

SV, Sp, Rødt og Venstre har alt bestemt seg for å utrede Ullevål. Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo, liker ikke utviklingen i saken og innrømmer at han er i tvil.

Bent Høie har tidligere uttalt at «det er helseforetakenes sitt ansvar å planlegge for nye sykehusbygg og sikre forsvarlige tjenester». Det er en oppsiktsvekkende uttalelse fra en helseminister som gikk til valg for seks år siden på at de det skulle være politikerne, ikke de ansiktsløse byråkratene som skulle styre helsepolitikken.

Bent Høie blir overkjørt i denne saken. 5.mars skal det være høring i Stortinget.

Ved å nekte en utredning av Ullevål forsterkes inntrykket at av det er en indre krets som bestemmer.

Byggingen av nytt sykehus for innlandet er også omstridt. En ting er plasseringen. Det blir også stilt spørsmål med om Helse Sør- Øst er i stand til å gjennomføre en rekke store byggeprosjekter uten at det gis ekstrabevilgninger til omstilling og bygg.

Avgjørelsen om hvilke sykehus som skal bygges hvor, er politikerne i realitetene i ferd med å ta ut av hendene på Helse Sør-Øst. Det er slik det bør være når en sak vokser seg så pass stor og komplisert.

Ved å nekte en utredning av Ullevål forsterkes inntrykket at av det er en indre krets som bestemmer. Når det skal bygges for flere titalls milliarder, bør det være åpenhet rundt alternativene.

For eller imot en utredning er ikke det mest spennende politikere kan bale med. Det er for eller imot nedleggelse av sykehuset på Ullevål det dreier seg om.

Det viktigste argumentet mot å konsentrere alt om Gaustad og Aker er manglende kapasitet. Det er et åpent spørsmål om det blir dyrere å bygge på Aker og Gaustad enn å reparere og bygge nytt på Ullevål.

Det vil en utredning vise. En utredning vil også vise effekten av å samle sykehusdriften på Gaustad framfor å operere både på Gaustad og Ullevål.

Powered by Labrador CMS