Samfunn

Blindern Studenterhjem i Oslo.

10.612 studenter i studentboligkø

Norsk studentorganisasjon mener at nedgangen i antall studenter på venteliste viser at satsningen på studentboliger hjelper, men at det fortsatt er et stort behov for økt bygging av studentboliger.

Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon (NSO) har, i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge, laget en nasjonal oversikt over antall studenter som står i kø for å få studentbolig. Årets køtall er 10.612 studenter i studentboligkø. Det er 1720 færre studenter i kø enn samme tid i fjor.

– Det er bra at færre studenter er i studentboligkø. Over 10.000 studenter som venter på studentboliger i studiestarten er allikevel alt for mange. De første ukene skal brukes til å bli kjent med medstudenter og faget ditt, ikke til å stresse med å finne et sted å bo, sier leder av NSO Håkon Randgaard Mikalsen i en pressemelding.

Færre studenter i kø

Regjeringen har prioritert studentboliger over tid, og i år er det færre studenter i studentboligkø. NSO mener allikevel at behovet er større enn det som bygges i dag, både fordi køtallet fortsatt er veldig høyt og på grunn av studentveksten.

– Behovet for flere studentboliger er fortsatt veldig stort. Hvis regjeringen og Stortinget fortsetter å øke antall studieplasser, må de også øke byggetakten de neste årene. Vi må kunne konsentrere oss om studiene og ikke om å finne et sted å bo, selv om vi blir flere studenter, avslutter Mikalsen.

Køtallstatistikken til Norsk studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnadene i Norge er blitt gjennomført rundt samme dato (9.-12. august) hvert år siden 2010. Under vil dere finne årets tall som er rapportert inn fra norske studentsamskipnader til NSO 9. august 2018. Det ligger også en egen oversikt over køtallene på de ulike studiestedene.

Antall studenter i studentboligkø fra 2013 til 2018 (fra 9 – 12 aug hvert år). (KIlde NSO)
Powered by Labrador CMS