Samfunn

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, her sammen med butikksjef Kathrine Madsen i Kiwi i Hovinveien i Oslo, der han presentere innholdet i stortingsmeldingen om handelsnæringen.

39 punkter for omstilling og bærekraftig vekst

Publisert Sist oppdatert

For første gang i historien er det lagt frem en egen stortingsmelding om handelsnæringen.

Det 130 sider lange dokumentet inneholder hele 39 punkter for omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen.

– Det som før var konkurranse mellom ulike butikker i en handlegate, er blitt en arena der norske butikker er i direkte konkurranse med utenlandske nettbutikker, fastslår næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som torsdag ga pressen et lite forhåndsinnblikk i meldingens innhold.

Digital hverdag

Ministerens presentasjon var lagt til butikksjef Camilla Madsens strøkne Kiwi-butikk i Hovinveien i Oslo, med et voldsomt presseoppbud til stede.

– Handelsnæringen er inne i en periode med store endringer og økt konkurranse. Økt netthandel, direkte import av varer, selvbetjente kasser, digital kundeinformasjon, skreddersydde tilbud og varer som hentes eller bringes hjem på døren. En tur i butikken er ikke hva den var, mener Røe Isaksen.

Han er åpenbart sterkt opptatt av de utviklingstrekkene alle bransjefolk er klar over. Når det gjelder digitalisering, stusset vi over at ministeren midt i butikkrunden med en skokk journalister på slep ropte gjennom lokalet: «Har dere så fin frukt og grønt, Karl?».

Forholdet var tydeligvis tett til daglig leder i kolonial.no, Karl Munthe-Kaas, som av en eller annen grunn var til stede.

Mer konkurranse

Selve meldingen er delt i tre. For det første gir den en beskrivelse av næringen, som Røe Isaksen beskriver som «utrolig viktig» for norsk økonomi med sine 380.000 ansatte, og som karrierevei for mennesker som kanskje ikke har høy formell utdannelse.

Den andre delen beskriver og analyserer endringene i handelsbransjen. Statsråden peker spesielt på at stadig flere nordmenn handler på nett, samtidig som flere store, internasjonale aktører ønsker å komme inn på markedet.

Tredje punkt er hvordan man skal svare på dette rent politisk. Her er hovedpoenget at man skal ha en rettferdig konkurranse, også overfor utenlandske aktører som ønsker å komme inn.

– Men mener ministeren at konkurransen i dag er for svak?

– Den enkelte kjøpmann føler det nok ikke slik. Men terskelen for å komme inn er for høy, så svaret er nok at konkurransen er for svak.

Konkurranseloven

I stortingsmeldingen slås det fast at dagligvarehandelen er den største bransjen i varehandelen. Effektiv konkurranse i dagligvaremarkedet er sentralt for at forbrukerne skal få matvarer av høy kvalitet til lavest mulig pris. Regjeringen varsler at den vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av dagligvarer.

– Regjeringen vil styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen. Dette er et målrettet tiltak mot oppførsel som begrenser konkurransen, kunne Røe Isaksen meddele.

– Likevel kommer både Lov om God Handelsskikk og et tilhørende tilsyn?

– Ja, begge disse kommer. I tillegg til loven vil vi utrede tiltak for økt konkurranse innenfor salg og distribusjon av dagligvarer, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Økt kompetanse

Også ansattes kompetanse står på næringsministerens agenda. Skal norske bedrifter hevde seg i den internasjonale konkurransen, må teknologi brukes til å kutte kostnader og til å utvikle nye forretningsområder. Da må kompetansen til arbeidskraften videreutvikles.

– For norsk økonomi og verdiskapning er det viktig at denne arbeidskraften omstilles til annet produktivt arbeid. Dette er arbeidskraft samfunnet trenger til å løse mange av utfordringene i årene som kommer, sier næringsministeren, som roser dagligvarehandelen for å være en arbeidsgiver som gir rom for et bredt spekter av ansatte, også dem uten faglig utdannelse eller med hull i sin CV.

Dagens vertinne, butikksjef Camilla Madsen, er et strålende eksempel på at også arbeidskraft med høy utdannelse kan søke seg til dagligvarebutikker. Hun jobbet i Kiwi i studietiden, og valgte å si ja takk til butikksjef jobb rett før hun skulle avslutte sin master grad i marinbiologi. Kanskje er bransjen rett og slett utfordrende og spennende?

Powered by Labrador CMS