Samfunn

Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik vil gå til valg på et løfte om at samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter skal være uendret fra dagens nivå.

Alle økninger skal nulles ut

Arbeiderpartiet lover å kompensere med skattelette for vanlige folk hvis avgiftsnivået i Norge økes i neste stortingsperiode.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis vi skrur en avgift opp, så vil vi skru en annen avgift eller skatt ned.

Slik beskriver nestleder Hadia Tajik det Arbeiderpartiet nå lanserer som sitt «avgiftsløfte» foran valget.

Arbeiderpartiet utelukker ikke at det samlede avgiftsnivået kan øke i neste stortingsperiode. Men hvis det skjer, skal det kompenseres med kutt i inntektsskatten for vanlige folk.

– Vi skal nulle ut eventuelle avgiftsøkninger, sier Tajik.

– Vi kommer ikke til å øke noen avgifter uten å gjøre tilsvarende reduksjoner på andre avgifter eller i inntektsskatten.

Avgiftsgalopp siden 2013

Bakteppet er et avgiftsnivå som har økt markant siden Erna Solberg (H) overtok som statsminister i 2013.

Samlet sett har de borgerlige kuttet skatter og avgifter med rundt 30 milliarder kroner. Men avgiftsnivået vil isolert sett ha økt med 6,7 milliarder kroner hvis regjeringens budsjettforslag for 2021 blir vedtatt.

– Slik kan det ikke fortsette, sier Tajik.

Hun trekker fram analyser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at avgiftstrykket har økt for husholdninger med lav inntekt.

Husholdninger med høy inntekt har derimot fått lettelser, hovedsakelig gjennom kutt i bilavgiftene.

Tre valgløfter

Det nye avgiftsløftet er en del av Arbeiderpartiets helhetlige skatte- og avgiftsopplegg for kommende stortingsperiode.

NTB har fått en sniktitt på pakken, der partiet kommer med tre valgløfter:

  • Det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal være uendret fra dagens nivå. De med de høyeste inntektene skal skatte mer, mens de med alminnelige eller lave inntekter skal skatte mindre.

  • Selskapsskatten skal ligge i ro på 22 prosent.

  • Formuesskatten skal økes for de med de høyeste formuene.

Mer omfordelende

Et hovedbudskap er at skatte- og avgiftsopplegget må bli mer omfordelende.

Arbeiderpartiets forslag til endringer i inntektsskatten skal derfor sikre lavere skatt for alle som har lavere inntekt enn 750.000 kroner i året.

De som har høyere inntekt enn 750.000 kroner i året, må derimot skatte mer.

I gjennomsnitt vil åtte av ti nordmenn ifølge Arbeiderpartiet få lik eller lavere inntektsskatt med det nye opplegget. Samtidig vil ni av ti pensjonister komme bedre ut. I gjennomsnitt reduseres inntektsskatten med 580 kroner per person.

Den eneste skatten som skal gi økte inntekter til staten, er formuesskatten. Endringene Arbeiderpartiet foreslår, ville gitt cirka 7,2 milliarder kroner ekstra i budsjettet for 2021.

– Det betyr at de med de høyeste formuene må skatte mer, sier Tajik.

To prioriteringer

De nye valgløftene betyr likevel at Arbeiderpartiet svelger unna det aller meste av Solberg-regjeringens skattekutt.

Arbeiderpartiet har stemt mot mange av skattekuttene, påpeker Tajik. Men nå er de likevel gjennomført, og nye tider krever nye svar, fastslår hun.

– Situasjonen akkurat nå er at det er økonomisk krise for landet. Vi vet at den kommer til å få ringvirkninger i flere år framover. Vi vet at de økonomiske forskjellene mellom folk har økt, sier Tajik.

Ifølge henne har Arbeiderpartiet derfor prioritert to hensyn:

– Det ene er forutsigbarhet for folk og bedrifter. Det andre er mer rettferdig fordeling. Det er grunnen til at vi har falt ned på dette opplegget.

Listhaug: Tidenes snuoperasjon

De nye valgløftene betyr likevel at Arbeiderpartiet svelger unna det aller meste av Solberg-regjeringens skattekutt.

Det får Frps Sylvi Listhaug til å omtale Ap-utspillet for «tidenes snuoperasjon».

– Her har man hylt og skreket i sju år på at skatte- og avgiftsnivået har gått ned, og plutselig synes man det er helt greit, sa hun da Aps nye skatteopplegg ble diskutert på NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

Tajik påpeker at Ap har stemt mot mange av skattekuttene, men at koronapandemien har endret på situasjonen.

– Situasjonen akkurat nå er at det er økonomisk krise for landet. Vi vet at den kommer til å få ringvirkninger i flere år framover. Vi vet at de økonomiske forskjellene mellom folk har økt, sier Tajik.

Ifølge henne har Arbeiderpartiet derfor prioritert to hensyn:

– Det ene er forutsigbarhet for folk og bedrifter. Det andre er mer rettferdig fordeling. Det er grunnen til at vi har falt ned på dette opplegget.

Aps skattepolitikk:

  • Arbeiderpartiet går til valg på at samlet skatte- og avgiftsnivå skal være uendret fra dagens nivå i neste stortingsperiode. De med alminnelige og lave inntekter skal skatte mindre, mens de med de høyeste inntektene må skatte mer.

  • Hvis en avgift går opp, skal en annen skatt eller avgift ned.

  • Selskapsskatten skal ligge i ro på 22 prosent.

  • Formuesskatten skal være i tråd med skatteforliket fra 2016. De med de høyeste formuene skal skatte mer, og bunnfradraget skal økes.

Powered by Labrador CMS