Samfunn

Barnehagedekningen fortsetter å øke

Til tross for at det blir færre barn i barnehage på grunn av lavere fødselskull.

Publisert Sist oppdatert

Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til sammen var det 281.622 barn i barnehager i 2017, en reduksjon på vel 1000 barn.

  • Dekningsgraden for barn i alderen 1-5 år var i 2017 på 91,3 prosent, en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før.

  • Dekningsgraden for 1- og 2- åringer var på 82,5 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng.

  • Dekningsgraden for barn i alderen 3-5 år var på 97 prosent, en liten økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2016.

  • Dekningsgraden for aldersgruppen 1-5 år varierer fra lavest i Oslo med 88,2 prosent og høyest i Troms med 94,4 prosent.

Flest med heltidsplass

Bruken av heltids- og deltidsplasser varierer mellom fylkene. Ser man på aldersgruppen 1-5 år, var det flest med heltidsplass i Oslo hvor hele 99,5 prosent av barna hadde heltidsplass.

Lavest var andelen med heltidsplass i Oppland, hvor den var på 84 prosent.

Andelen med heltidsplass varierer ikke like mye mellom de ulike aldersgruppene. Andelen barn i alderen 1-5 år med heltidsplass var på 95,5 prosent, mens den var på 95 prosent for 1-2 åringer og 95,8 prosent for 3-5 åringer i barnehage.

Flere minoritetsspråklige barn

Statistikken viser at 48.700 minoritetsspråklige barn hadde plass i barnehage i 2017, en økning på vel 5 prosent fra året før.

Andel minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år i barnehage, i forhold til barn i samme alder med innvandrerbakgrunn, var på 81 prosent i 2017.

Dette var 2 prosentpoeng høyere enn i 2016. Vel 17 prosent av barn med barnehageplass hadde minoritetsspråklig bakgrunn i 2017.

Powered by Labrador CMS