Samfunn

DNB viser til en enorm uro i det internasjonale pengemarkedet som begrunnelse for at de ikke kutter renta like mye som Norges Bank.

Derfor senker vi ikke rentene umiddelbart

Begrensninger i datasystemet og et urolig internasjonalt marked er blant årsakene DNB trekker fram for at de ikke kutter rentene raskere og kraftigere.

Publisert Sist oppdatert

– Bankene låner primært penger i pengemarkedet. Derfor er det ikke Norges Bank som setter renta for bankene i Norge. Norsk økonomi er avhengig av det internasjonale markedet. Det så vi på valutakursen i forrige uke. Det svinger enormt, sier leder Ingjerd Blekeli Spiten for personmarked i DNB til NTB.

Bankene har fått kritikk for å ikke gi kundene like stort kutt i boliglånsrenten som det Norges Bank har gjort i styringsrenten – og for at kuttet først skjer om flere uker.

Mens Norges Bank har satt ned styringsrenten med 1,25 prosentpoeng for å bøte på koronakrisen, har DNB fulgt opp med et kutt i boliglånsrenta på 0,85 prosentpoeng. Og det først fra begynnelsen av mai.

– Enorm usikkerhet

Spiten påpeker at bankene er nødt til å gå ut i det intensjonale markedet for å skaffe penger. Derfor blir det vanskelig å gi samme rentekutt som Norges Bank.

– Vi er avhengig av en global økonomi for å få tilgang på kapital. Det globale markedet endrer seg fra dag til dag. Det er en enorm usikkerhet nå, sier hun.

Norges Bank har kuttet styringsrenten i to omganger: først med 0,5 prosentpoeng 13. mars og deretter med 0,75 prosentpoeng 20. mars.

I etterkant har DNB fulgt opp med å først varsle et kutt i boliglånsrenten med 0,35 prosentpoeng fra 1. mai, og deretter med et kutt på ytterligere 0,5 prosentpoeng fra 2. mai, som banken gikk ut med søndag.

Systembegrensninger

Spiten sier at det første rentekuttet gjør at det siste kuttet ikke kunne kommet tidligere. Det interne systemet setter nemlig begrensninger.

– Datasystemet er programmert til rentekutt 1. mai. Det tidligste rentekuttet vi da kan legge inn på toppen av dette, er 2. mai.

– Men er det ikke mulig å omprogrammere datasystemet?

– Vi har ikke teknisk mulighet til det. Vi er bundet av beslutningen vi tok 13. mars om å kutte renten med 0,35 prosentpoeng fra 1. mai. Først etter det kan vi legge inn nye kutt, sier Spiten.

Hun påpeker at det nå er ti dager siden de tok den første beslutningen, og at mye har skjedd i Norge og internasjonalt siden den gang. Hun understreker også at begge renteendringene skjer raskere enn de to månedene de vanligvis bruker før varslede rentereduksjoner trer i kraft.

Avdragsfrihet

Lørdag ga en samlet finanskomité på Stortinget klar beskjed til bankene:

– Det er viktig at rentekuttene raskt kommer kundene til gode dersom de skal ha den ønskede effekten på norsk økonomi, heter det i komiteens innstilling.

DNB påpeker at et vel så viktig grep for dem som sliter økonomisk, er å gi dem avdragsfrihet på lånet.

– Vi har enorm pågang av kunder som trenger avdragsfrihet. Det gir en umiddelbar effekt. En rentenedgang på 0,5 prosentpoeng betyr mindre på kort sikt enn at de faktisk får avdragsfrihet, sier Spiten.

Hun sier at de jobber på spreng for å behandle alle søknadene.

– Vi får inn titusenvis av søknader nå og ønsker å hjelpe kundene raskest mulig til å få avdragsfrihet. Det er dette vi fokuserer på. Det gir folk en buffer som trygger i hverdagen.

Rentekutt under koronakrisen

  • 13. mars satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. 20. mars ble den satt ned med ytterligere 0,75 prosentpoeng, til 0,25 prosent.

  • Flere banker har i etterkant varslet kutt i boliglånsrentene:

  • DNB kutter totalt med 0,85 prosentpoeng. Endringene trer i kraft 1.–2. mai.

  • Nordea kutter totalt med 0,85 prosentpoeng. Endringene trer i kraft 29. april.

  • Danske Bank kutter med 0,35 prosentpoeng fra 15. april og ytterligere 0,5 prosentpoeng fra 22. april. Totalt 0,85 prosentpoeng.

  • Sbanken kuttet mandag boliglånsrenten med 0,5 prosentpoeng umiddelbart. I tillegg blir den satt ned med ytterligere 0,5 prosentpoeng fra 30. april. Totalt 1 prosentpoeng.

Powered by Labrador CMS