Samfunn

«Det gjør vi ikke», var en gjenganger da Raymond Johansen orienterte om nye koronatiltak i Oslo mandag kveld.

«Det gjør vi ikke»

Byrådet i Oslo innfører munnbind-påbud og enkelte andre smitteverntiltak. Men Oslo gjennomfører på langt nær alle de tiltakene Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie forventet skulle komme.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune innfører nye koronatiltak fra klokken 12 tirsdag, «for å unngå ytterligere konflikt med staten», som byrådsleder Raymond Johansen sier.

– Høie gikk for langt

– I dag føler jeg på et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstad. Byrådet har derfor tatt en ny vurdering av anbefalingene som nasjonale helsemyndigheter har gitt Oslo kommune og som helseministeren sterkt har oppfordret oss til å innføre. Byrådet innfører nå flere av de anbefalte tiltakene, men vi forbedrer og tilpasser dem slik at de kan fungere godt i Oslo, sier byrådsleder Johansen.

Oslo kommune har vært under et sterkt press fra helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet gjennom helgen. Og helseministeren har til og med gått til det uvanlige skritt med å true med å overkjøre Oslo, dersom byrådet ikke innfører flere smittevernstiltak.

– Jeg synes Bent Høie gikk for langt. Og det sier både KS og flere fremtredende jurister også, påpeker Raymond Johansen.

Byrådet i Oslo vil derfor innføre nye tiltak allerede fra i morgen, noe som er litt tidligere enn det ellers ville ha gjort det, ifølge Johansen. Men han gjør det altså «for husfreden».

Det han ikke gjør

Men Oslo-byrådet føyer seg ikke akkurat så veldig lydig etter Bent Høie og helsedirektørens strenge påpakning fra helgen og regjeringens pressekonferanse tidligere i dag. Hør bare her:

Helsedirektoratet har bedt Oslo kommune om å forby ansamlinger på mer enn fem personer i private hjem.

– Det gjør vi ikke, sier Raymond Johansen

– Det er et uforholdsmessig inngrep i folks privatliv. Og særlig nå i høstferien, hvor det da kun gjelder dem som ikke er på ferie, påpeker byrådslederen.

– Helsedirektoratet har bedt Oslo om å innføre stans i innslipp ved utesteder etter klokka 23. – Det gjør vi ikke, fortsetter Raymond Johansen.

– Vi har allerede innført skjenkestopp kl. 23.30 og stengetid kl. 24. Ytterligere innskrenkninger for utelivet vil føre til mer hjemmefester og mer ansamlinger av folk utendørs, sier byrådslederen.

Og det kommer flere «nei» fra Raymond Johansen:

– Helsedirektoratet foreslår at vi forbyr arrangementer ved universiteter, høyskoler og videregående skole som ikke er undervisningsrelatert. – Det gjør vi ikke. De reglene som gjelder arrangementer generelt, gjelder for disse også. – Så kan jo staten som jo eier av universitetene og høyskolene gjøre hva de vil selv, legger han til.

Munnbind

Det Raymond Johansen faktisk gjør, er å innføre påbud for bruk av munnbind på kollektivtransporten. I tillegg innføres det bruk av munnbind i hjemmetjenesten i Oslo, der den berømte «meter’n» ikke kan opprettholdes.

Også utelivet må tåle innstramminger. Fra i morgen skal alle gjester ved restauranter og utesteder i Oslo registreres. Dette kom som en «anbefaling» forrige mandag, og ifølge Raymond Johansen har 70 prosent av de utestedene som kommunenen har kontrollert sist uke, fått på plass en slik registering.

I tillegg vil Oslo-byrådet forby mer enn 50 gjester ved offentlige arrangement, noe ogspå helsemyndighetene ønsker seg. Men heller ikke her følger Oslo anbefalingene fullt ut. Maksantallet på 50 gjelder kun innendørs der det ikke er sitteplasser med 1 meters avstand.

Ber Astrup anbefale «sine folk»

Raymond Johansen oppfordrer – i likhet med både Bent Høie og Helsedirektoratet… – alle som kan om å ha hjemmekontor.

– Det er viktig at flest mulig av de som kan, jobber hjemmefra nå, sier Johansen, og sender oppfordringen videre:

– Og så vil be jeg kommunalminister Nicolai Astrup, som har arbeidsgiveransvar for statsforvaltningen, om å gi de statsansatte en veldig tydelig oppfording om hjemmekontor. Den samme oppfordringen håper jeg også vil komme fra NHO, Virke og Spekter, sier Raymond Joahnsen.

– De siste dagene har det vært enkelte ting Bent Høie og jeg ikke har vært helt enige i, erkjenner Raymond Johansen. – Men samarbeidet mellom nasjonale og lokale myndigheter har generelt sett vært veldig godt under korona. Og jeg håper de nasjonale myndighetene vil fortsette å ha tiltro til at vi i Oslo kommune er de som kjenner innbyggerne våre best.

– Vi må ha med oss folk. Vi må forberede oss både mentalt og økonomisk på at dette vil vare lenge. Og da må inngripende tiltak i folks liv skje med varsomhet.

Mer om de nye tiltakene

Byrådet innførte forrige uke flere tiltak for å hindre smitte og spredning av koronaviruset. Tiltakene gjaldt begrensing på ti personer i private sammenkomster, registrering av gjester på serveringssteder, bruk av munnbind på kollektivtransporten og i situasjoner der man ikke kan holde en meters avstand. I tillegg ble arbeidsgivere pålagt å legge til rette for hjemmekontor i tråd med den gjeldene koronaforskriften.

Dette er de nye tiltakene byrådet nå innfører:

  • Påbud om munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Påbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00. Fra tidligere gjelder også en oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde en meters avstand.

  • Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser: Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00.

  • Registrering av gjester på skjenkesteder: Alle skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.

– Oslo har stått støtt i håndteringen av pandemien siden begynnelsen av mars. Vi har bidratt sterkt til å unngå nedstenging slik vi har sett i storbyer over hele verden. De tiltakene vi nå innfører er tidsavgrensede og målrettede, og vil forhåpentligvis dempe smittetrykket ytterligere, sier Raymond Johansen.

Powered by Labrador CMS