Samfunn

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

– Det haster med å skifte gir

Erfaring fra utlandet er viktig både arbeidslivet og kvaliteten på norsk utdanning, mener Nina Sandberg (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Nina Sandberg (Ap) deler regjeringens ambisjon om at halvparten av studentene skal på utveksling i utlandet.

Men når tallene nå viser at færre en før drar ut, er hun ikke nådig med statsråden.

– Det haster med å skifte gir i denne saken. Kunnskap fra utlandet er ikke bare viktig for arbeidsmarkedet, men også for kvaliteten i norsk utdanning, sier hun.

Satsingen i statsbudsjettet lar hun seg ikke imponere av: – Det er skapt høye forventninger om at flere skal på utveksling, og så settes det kun av 15 millioner på Diku sitt budsjett til å jobbe med dette neste år. Det blir altfor passivt, samtidig som gjentatte ABE-kutt bremser mulighetene for måloppnåelse.

Det vil åpenbart ta tid å nå målet for internasjonal studentutveksling. Men vi må våge å ha noen ambisjoner.

Arbeiderpartiet jobber for tiden med å utarbeide sitt eget alternative statsbudsjett, så Sandberg kan ikke si noe om hvordan de ville prioritert annerledes.

Hun er likevel klar på at strukturelle virkemidler burde legges frem straks.

– Nok en gang legges ansvaret over på studentene samtidig som statsråden gjentar at institusjonene må endre kultur, sier Sandberg.

Foto Nina Sandberg (Ap) mener det haster å få orden på studentutvekslingen. Foto: Stortinget.

Hun mener regjeringen burde hente inspirasjon fra EU. I EU tenker man nå helt nytt om hva Europa skal være i fremtiden. Det har så langt gitt nye investeringer i forskning og utdanning. Sandberg er spesielt imponert over

– Nå dobles bevilgningene til utvekslingsprogrammet Erasmus (+) slik at det når tre ganger så mange søkere som før, og inkludering blir et viktig mål, sier Sandberg.

Viser til meldingen

Under spørretimen på Stortinget onsdag svarte Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på hvorfor det ikke er satt av mer til internasjonalisering i statstbudsjettet for 2020.

– Det vil åpenbart ta tid å nå målet for internasjonal studentutveksling. Men vi må våge å ha noen ambisjoner, sier Nybø som viser til at flere svar skal komme i den kommende stortingsmeldingen neste år.

UH-sektoren har fortsatt store forventninger til de kommende meldingen.

– Vi har en forventning om at den vil åpne for større fleksibilitet, både når det gjelder form og lengden på utvekslingsopphold, sier prorektor for utdanning ved OsloMet Nina Waaler.

Hun forteller at OsloMet, som for tiden ligger under den kortsiktige målsetningen om 20 prosent uteksaminerte studenter med minst ett semester i utlandet, forventer at meldingen forholder seg til FNs bærekraftmål.

– For eksempel kan man se på muligheten for virtuell mobilitet og andre virkemidler som kan gjøre internasjonalisering mer klimavennlig, sier Waaler.

Powered by Labrador CMS