Fester

Endelig jobbfest igjen!

Tre råd for en fest hvor flere vil føle seg inkludert, fra Elisabeth Ege.

Publisert Sist oppdatert

Elisabeth Ege er direktør ved Akan kompetansesenter

SYNSPUNKT. Èn-meteren gjelder fortsatt, men landet er i ferd med å gjenåpnes og mange kolleger møtes endelig igjen. Ikke bare i Teams, men i virkeligheten.

Det er liten tvil at vi har savnet hverandre. Vi har savnet venner, vi har savnet kollegene og arbeidsplassen vår.

Det er naturlig å feire gjensynet med kolleger med en jobbfest. Her er tre konkrete råd for en fest hvor flere vil føle seg inkludert.

Da Norge stengte ned 12. mars i år ble svært mange arbeidstakere henvist til hjemmekontor, og mange ble permittert. Nå åpner landet gradvis og det er hyggelig å feire gjensynet med kolleger og med arbeidsplassen.

Parallelt med den for mange av oss, uvante jobbsituasjonen, har det vært mye fokus i media på fordeler og ulemper med hjemmekontor kontra det å være fysisk til stede på jobben.

Mange har pekt på behovet for å se hverandre og at den digitale kaffekoppen ikke kan erstatte den daglige praten ved kaffemaskinen eller en felles lunsj. Kanskje ikke så rart at invitasjonen til en fest med kolleger nå tas imot med glede.

Viktig sosial møteplass

Jobbfester er en viktig sosial møteplass for de aller fleste av oss som er i jobb, og en fin anledning for ledelsen til å gjøre stas på sine medarbeidere. I en undersøkelse Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomført (2016) svarer nesten 1 av 3 at det å drikke alkohol styrker arbeidsmiljøet.

På jobbfesten slapper vi av sammen, vi snakker om andre ting og vi blir kjent på en ny måte.

Samtidig vet vi også at flere enn 1 av 10 både opplever drikkepress og at like mange uteblir fra jobbfesten fordi de synes kolleger drikker for mye (FHI 2019). I rene tall er dette i overkant av 300.000. Nå vet vi ikke om disse tallene er relevante for den nye situasjonen vi er i, men de er greie å ha i bakhodet for ledere og festkomitèen, når festen skal planlegges.

Tre råd: for «endelig-tilbake-på-jobb-fest»:

  1. Ha mindre oppmerksomhet på alkoholen og mer på aktivitetene, maten, eller rett og slett på det å ha det hyggelig sammen

  2. Tilby alkoholfrie alternativer som har minst like god kvalitet som den alkoholholdige drikken, og sørg for at de er lett tilgjengelige

  3. Ikke spør hvorfor kollegaen din ikke drikker alkohol. Det er en privatsak.

I tillegg er det lurt å tenke på at du som leder er rollemodell, og at du må være forberedt på at ting kan skli ut. Da er vårt råd at du tar en prat med den/de det gjelder.

Rådene legger et grunnlag for en fest hvor flere føler seg inkludert, og ikke minst, tør jeg påstå, vil de bidra til at det blir lettere å huske myndighetenes viktige råd om èn meter avstand og god håndhygiene.

Investering i arbeidsmiljøet

I tillegg anbefaler vi alle arbeidsplasser å ha tydelige retningslinjer for alkoholbruk. Rapporten fra FHI viser en klar forventning blant norske arbeidstakere om at arbeidsplassen skal ha retningslinjer om alkoholbruk, også utenfor arbeidstiden.

Å ha en klar holdning, nedfelt i en policy som er kjent for alle ansatte, er det beste tiltaket for en vellykket jobbfest.

Vårt budskap er ikke å kutte ut alkohol på jobbrelaterte sammenkomster, men å ha en bevissthet på hvor grensene går. Det øker ikke bare sann­synligheten for at flere vil føle seg inkludert. Det er også en klok investering i arbeidsplassens arbeidsmiljø, sikkerhet og omdømme

Powered by Labrador CMS