Samfunn

Leder i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen.

EU varsler stort gasskutt

EU-kommisjonen anslår at en skjerping av EUs klimamål til 55 prosent vil føre til at gassforbruket kuttes med minst 25 prosent innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i detaljerte analyser av det nye klimamålet. Analysene ble offentliggjort av EU-kommisjonen i Brussel torsdag.

EU har i dag et mål om å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Kommisjonen har nå foreslått å øke dette til 55 prosent.

Men en slik skjerping vil få store konsekvenser for olje- og gassmarkedene.

Ifølge EU-kommisjonen er det nemlig store pengesummer å spare. EUs medlemsland vil ifølge beregningene bruke hele 100 milliarder euro mindre på energiimport i løpet av de neste ti årene hvis det skjerpede målet vedtas.

Fram mot 2050 kan det bli snakk om 3.000 milliarder euro spart.

Fossilt kutt

Forkaringen ligger i at utslippskuttet vil føre til en kraftig reduksjon i forbruket av fossile brensler i EU:

* Forbruket av kull vil gå ned med 70 prosent fra 2015-nivå innen 2030.

* Forbruket av olje vil gå ned med 30 prosent.

* Forbruket av naturgass vil gå ned med 25 prosent.

Samtidig ventes andelen fornybar energi å øke til 38–40 prosent.

For mye for noen, ikke nok for andre

Klimamålet ble kunngjort av kommisjonssjef Ursula von der Leyen da hun onsdag holdt den faste årlige talen til EU-parlamentet om unionens tilstand.

– Jeg erkjenner at denne økningen fra 40 til 55 er for mye for noen og ikke nok for andre. Men konsekvensutredningen vår viser tydelig at økonomien og industrien vår kan klare dette, sa hun.

Det blir nå opp til EU-parlamentet og medlemslandene å avgjøre om de kan godta det nye målet.

Norge har allerede signalisert støtte til en skjerping av EUs mål til 55 prosent.

Powered by Labrador CMS